Standpunten

Klimaat, natuur en milieu

Home 9 Standpunten 9 Klimaat, natuur en milieu

Standpunt: Klimaat, natuur en milieu

Meer bomen, groen en bloeiende bermen zorgen voor een aangenaam woon- en leefklimaat en dragen in de zomer bij aan minder hittestress en een betere grondwaterhuishouding. Investeringen in duurzame energiebronnen zijn noodzakelijk. Wel is het van groot belang dat inwoners meebeslissen of en waar zonneparken en windmolens geplaatst gaan worden.