Standpunten

Zorg en gezondheid

Home 9 Standpunten 9 Zorg en gezondheid

Standpunt: Zorg en gezondheid

Voor de inwoners van Hengelo is zorg beschikbaar en bereikbaar. Wij vinden het belangrijk om de gevraagde zorg met minder partijen te gaan aanbieden. De verschillende zorgaanbieders zijn aanvullend en samenwerking van de partijen is belangrijk om de zorg op de juiste en meest adequate manier te kunnen bieden. Verder is belangrijk dat er toezicht is op het effect en de kwaliteit van de geboden zorg door zorgaanbieders. Toezichthouders moeten ingezet worden om fraude en misstanden in de zorg te voorkomen dan wel te onderzoeken. Zorg en gezondheid moet gericht zijn op normalisering waarmee zware of hoge indicaties verminderd dan wel voorkomen kunnen worden.