BurgerBelangen Hengelo

Zohra Hammami, Fractievertegenwoordiger

Zohra Hammami, Fractievertegenwoordiger Burger Belangen Hengelo

Zohra Hammami, 58 jaar, werkzaam bij Wijkracht afdeling Menthol en coördinator van het Taalpunt Hengelo en maatschappelijk begeleider van nieuwkomers. 30 jaar werkervaring in de welzijnssector.

In diverse besturen gezeten waaronder die van het Emancipatiebureau en de gemeenteraad van Almelo. In mijn huidige functie onderhoud ik veel contacten op lokaal en regionaal niveau en op alle maatschappelijke gebieden. Brede interesse dus en de wil om kennis en ervaring in te zetten voor verbeteringen in de Hengelose samenleving. Draag een warm hart toe aan een beter sociaal klimaat voor iedereen, goede omgangsvormen en een duurzame en fijne leefomgeving.

Staat voor:

  • Herstel van waarden en normen.
  • Herstel solidariteit, terugbrengen respect voor de hulpdiensten, de leraar en de politie.
  • Terugdringen bureaucratie en overbodige regelgeving.
  • Verbeteren sociaal klimaat, de maatschappelijke hulpverlening en jeugdzorg weer op orde brengen.
  • Vergroten betrokkenheid van de Hengeloër bij zijn stad en echte inspraak in de besluitvorming mogelijk maken, geen schijninspraak.
  • Een beter milieu begint bij jezelf: elke boom is er een! Iedereen moet zijn steentje (of liever gezegd zijn boompje) bijdragen.