Raad (08-03-2023)

Home 9 Agenda 9 Raad (08-03-2023)
8 maart, 2023

Woensdag 8 maart kunt u de raad bijwonen om 20.30 uur. De raad wordt vooraf gegaan door een politieke markt om 19.30 uur over het ‘Rekenkameronderzoek datagedreven sturing’. In de raad worden nieuwe leden van de rekenkamer benoemd en staat het bestemmingsplan ‘Parapluplan Karakteristiek erfgoed Hart van Zuid’ op ‘de agenda.
Voor de volledige agenda kijkt u op hengelo.nl.

Agendapunten

Raad (31-01-2024)

Op woensdag 31 januari kunt u de raadsvergadering in het stadhuis...

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners