Dichtbij en betrokken

ANBI

BurgerBelangen | ANBI

BurgerBelangen is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan BurgerBelangen fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar.

Doelstelling ANBI
BurgerBelangen stelt zich als lokale partij ten doel politiek te bedrijven waarin zij Hengelo en haar bewoners centraal stelt: dichtbij en betrokken.
Dit doen wij op basis van een achttal standpunten welke hier zijn te vinden op de website. Deze standpunten zijn de basis van ons handelen.

Geldmiddelen van de instelling
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  • jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs;
  • erfstellingen, legaten, schenkingen;
  • subsidies van overheidswege;
  • alle overige baten.

Beloningsbeleid
BurgerBelangen kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders en politieke vertegenwoordigers ontvangen geen vergoeding van de partij.
Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving vanuit de gemeente.

De naam van de instelling
BurgerBelangen Hengelo of BurgerBelangen

RSIN
816414932
RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer

Bankrekeningnummer
Contributie: NL72 ABNA 0460 0477 60 tnv H Pots inzake Kiesvereniging BurgerBelangen

Postadres van de instelling
BurgerBelangen Hengelo
t.a.v. de voorzitter
Paul van Kempenstraat 19
7558 HB Hengelo

BurgerBelangen Hengelo