Raad

Home 9 Agenda 9 Raad
woensdag 18 juli 2018

Op woensdag 18 juli kunt u de politieke markt bijwonen om 19.30 uur in de Schouwburg. Op de agenda o.a. Primato, Jeugdhulp en het Referendum over het Afvalbeleid. Voor de volledige agenda kijkt u op https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Bestuur-en-Organisatie/Gemeenteraad/1003362-Bestuursagenda.html

Agendapunten

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners