Parkeerbeleid aanpassen

Home 9 Geen categorie 9 Parkeerbeleid aanpassen

Om de binnenstad aantrekkelijker te maken, willen we ook het parkeerbeleid aanpassen. Parkeerbeleid moet slechts één doel dienen, namelijk de parkeerdruk reguleren en mag – als het aan BurgerBelangen ligt – niet meer ingezet worden als inkomstenbron.

BurgerBelangen maakt zich er hard voor dat in 2020 het betaald parkeren op het maaiveld helemaal verleden tijd is. Op korte termijn willen we beginnen met de parkeertarieven substantieel te verlagen door het eerste uur gratis te maken. Zolang het aantal bezoekers van de stad niet substantieel is toegenomen, willen we de tarieven ook laag houden. Immers onze binnenstad moet concurreren met ‘gratis’ winkelcentra in onze wijken, Westermaat en Borne. BurgerBelangen wil in ieder geval ’s avonds na 17 uur snel naar gratis parkeren: Hengelo wordt zo weer een gastvrije uitgaansstad!

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners