Antwoord op onze vragen over de vaststelling van de tarieven van warmtenet (25-01-2022)

Home 9 Nieuws 9 Antwoord op onze vragen over de vaststelling van de tarieven van warmtenet (25-01-2022)
25 januari, 2022

Het college heeft vandaag onze vragen over de vaststelling van de tarieven van warmtenet beantwoord. Het gaat o.a. over de gevolgen van de grote stijging van de warmtenettarieven door de koppeling aan de gastarieven.
Het college vindt dat de methodiek niet ter discussie staat, omdat per saldo de warmtenetprijs nog onder de aardgasprijs blijft. Ook wil het college geen nader onderzoek doen naar huishoudens die in de financiële problemen komen door deze hoge stijging en verwijst verder naar de landelijke compensatie. Wel streeft het college in de regio Twente ernaar om de warmtetarieven los te kunnen koppelen van de aardgastarieven.

Voor de volledige beantwoording klikt u hier. 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners