Antwoord op onze vragen over het grote aantal klachten van inwoners van Hengelo bij de Overijsselse Ombudsman (08-04-2022)

Home 9 Nieuws 9 Antwoord op onze vragen over het grote aantal klachten van inwoners van Hengelo bij de Overijsselse Ombudsman (08-04-2022)
8 april, 2022

We hebben inmiddels antwoord gekregen van het college op onze schriftelijke vragen: waarom komt er zo’n groot aantal klachten van inwoners van Hengelo binnen bij de Overijsselse Ombudsman? Waarom lost de gemeente niet zelf deze klachten op?
Hoeveel klachten zijn er bij de gemeente de laatste vijf jaar binnengekomen, en waar gaan ze over? Hoeveel procent van de vragen wordt buiten de termijn beantwoord? En wat gaat het college doen om het aantal klachten dat doorgestuurd wordt naar de Ombudsman te verminderen?

In het antwoord van het college staat oa het volgende:
“We merken dat intern niet altijd voldoende prioriteit wordt gegeven aan het afhandelen van de klachten. We zijn dan ook door uw vragen met de neus op de feiten gedrukt en realiseren ons dat we hier duidelijk stappen in moeten zetten. De burger mag van ons verwachten dat we klachten tijdig afhandelen. Dit eens te meer omdat van ons verwacht mag worden dat we een betrouwbare overheid zijn”.
“Mede gezien de cijfers van vorige jaren en de te late afhandeling van de klachten zullen we een plan van aanpak maken en de procedure van afhandeling van de klachten verbeteren met als doel een tijdige afhandeling van de klachten”.

BurgerBelangen zal monitoren of dit plan van aanpak van de grond komt.
Voor het volledig antwoord van het college kijkt u op hengelo.nl of klikt u hier. 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners