Antwoorden op vragen van BB over watertappunten in de wijken (7-12-2020)

Home 9 Nieuws 9 Antwoorden op vragen van BB over watertappunten in de wijken (7-12-2020)

Het college heeft onze schriftelijke vragen over de mogelijkheid voor watertappunten in de wijken beantwoord.

 

‘Uw fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over uitbreiding van drinkwatertappunten op plekken in wijken buiten de binnenstad van Hengelo. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1: Is het college met ons van mening dat de waardering (gebruik) van de watertappunten door de burgers positief is?

Antwoord: Het college deelt uw mening. Uit recent onderzoek uitgevoerd door het waterbedrijf Vitens blijkt bijvoorbeeld dat 87% van de ondervraagde mensen vindt dat kraanwater in openbare ruimte beschikbaar moet zijn. Kraanwater is 1.000 keer zo goedkoop als water uit een fles en minstens 400 keer minder belastend voor het milieu, zo schrijft Vitens op haar site. Het college gaat ervan uit dat dit onderzoek representatief is voor – ook – inwoners van deze gemeente.

Vraag 2: Is het college bereid om ook de mogelijkheden te onderzoeken naar het plaatsen van watertappunten in de wijken op drukbezochte pleinen zoals Plein Westermaat, Industriestraat, op de pleinen voor winkelcentra in de Hengelose Es, Groot Driene, C.T. Storkplein, Slangenbeek, en de Hasseler Es?

Antwoord: Uiteraard is het college bereid dit te doen.

Zoals blijkt uit de brief van 19 mei van dit jaar (zaaknummer 3068459) over de motie watertappunten ingediend tijdens uw vergadering van 14 januari 2020, werkt het college graag mee aan het bieden van fris en gezond kraanwater op logische plekken in onze stad. In de afgelopen maanden hebben we ons dan ook ingezet voor meer watertappunten in de publieke ruimte. Vooral (nog) in de binnenstad van Hengelo. We zullen nu ook nagaan welke plekken buiten de binnenstad mogelijk geschikt zijn als locatie voor een watertappunt. Wij doen dit in samenspraak met betrokken partners, zoals Welbions, de GGD, de provincie, scholen en andere organisaties.

De provincie Overijssel bijvoorbeeld werkt op dit moment aan een nieuw plan voor uitbreiding van drinkwatertappunten op logische plekken. Dit, naar aanleiding van een motie hierover van D’66 in de Staten, in zomer van 2020. Vooralsnog richt de provincie zich in de planvorming op plekken in buitengebieden. In de voorgaande regeling waren dit plekken waar veel mensen bijeenkwamen (vaak in stedelijke gebieden). De bedoeling is dat het nieuwe plan (met stimuleringsregeling) in het voorjaar van 2021 gereed is.

Op 19 maart jl. hebben we u door middel van de brief ‘beantwoording raadsvragen subsidie voor watertappunten’ (zaaknummer 3043913) al deels geïnformeerd over de watertappunten op schoolpleinen. Momenteel zijn er in Hengelo – naar wat wij weten – geen scholen die op hun schoolplein een watertappunt gerealiseerd hebben. Onduidelijkheid over vervolgkosten van een watertappunt, is dikwijls reden voor scholen om zich niet aan te melden voor de landelijke stimuleringsregeling watertappunten. Mogelijk biedt de nog nieuw op te stellen stimuleringsregeling watertappunten van de provincie (zie hierboven) hiervoor een oplossing. We gaan hierover in gesprek met scholen en de provincie. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben’.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners