Motie BurgerBelangen voor bescherming van het groen op de oude begraafplaats is aangenomen (24-11-2021)

Home 9 Nieuws 9 Motie BurgerBelangen voor bescherming van het groen op de oude begraafplaats is aangenomen (24-11-2021)

Een motie door Han Daals ingediend, vanavond bij de raadsvergadering, is unaniem aangenomen.  We willen dat het college er alles aan doet om te voorkomen dat bomen en planten op de oude begraafplaats aan de Bornsestraat schade lijden door bouwactiviteiten en bebouwing op het naastgelegen Heemafterrein.

Voor de volledige tekst van de motie klikt u hier.

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners