Motie BurgerBelangen aangenomen: Vouchers voor regentonnen (09-11-2022)

Home 9 Nieuws 9 Motie BurgerBelangen aangenomen: Vouchers voor regentonnen (09-11-2022)
9 november, 2022

In de raad van 9 november heeft BurgerBelangen een motie van Tonny Noordman ingediend, deze werd mede ingediend door Lokaal Hengelo en de ChristenUnie. De motie is aangenomen met 24 stemmen voor, 10 stemmen tegen. Een mooi resultaat! We hebben het college gevraagd een regeling voor te bereiden waarmee maximaal 500 vouchers van 50 euro per voucher in 2023 beschikbaar worden gesteld voor inwoners van Hengelo voor de aanschaf van een regenton. Belangrijk in deze tijd van langdurige droogte maar ook van wateroverlast door hevige regenbuien. Voor de volledige motie klikt u hier.

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners