Participatie in Hengelo (08-12-2023)

Home 9 Nieuws 9 Participatie in Hengelo (08-12-2023)
8 december, 2023

Zohra Hammami was aanwezig bij de politieke markt over de Participatieverordening. In deze verordening staat hoe de inwoners van Hengelo betrokken worden.
Mooi dat alle participatie-  en inspraakmogelijkheden nu bij elkaar zijn gebracht en handvatten aan inwoners worden gegeven om mee te praten en mee te beslissen over allerlei zaken in de gemeente Hengelo.
Om alle inwoners die kans te geven is het advies aan het college meegegeven om proactiever te zijn richting de inwoners en eerder in gesprek met hen te gaan.

Ook heeft Zohra het advies gegeven kinderen en jongeren meer mee te laten participeren. Verder willen we een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente waar informatie en advies gevraagd kan worden als inwoners bijvoorbeeld een idee hebben over het mooier maken van hun straat of een coöperatie willen opzetten omdat ze zaken beter dan de gemeente kunnen regelen.
Een medewerker binnen de gemeente of daarbuiten, die de inwoners hierbij kan ondersteunen.

 

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners