Schriftelijke vraag over de bestrijding van zorgfraude (18-1-2021)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vraag over de bestrijding van zorgfraude (18-1-2021)
18 januari, 2021

Han Daals heeft namens BurgerBelangen een schriftelijke vraag gesteld aan het college over zorgfraude:

Geacht college,

Sinds januari 2019 wordt er door 12 Twentse gemeenten het Twentse inkoopmodel gebruikt en daarmee ook in Hengelo. Hierover is in 2019 de nodige informatie gegeven aan de gemeenteraad.   In de afgelopen week hebben we het artikel in de Tubantia alsmede het artikel van Follow the Money (FTM) kunnen lezen over criminelen die zich storten op de lucratieve zorgmarkt. Eind december 2020 is een rapport gepubliceerd van de Rijksoverheid over de verwevenheid zorg & criminaliteit. Als BurgerBelangen Hengelo maken wij ons zorgen als we deze artikelen en het rapport lezen.

Wij hebben dan ook de volgende vraag:
Kunt u ons een update geven over wat Hengelo doet rondom de bestrijding van fraude en misbruik van de zorgmarkt?
Uw antwoord zien wij graag op korte termijn tegemoet.

Namens de fractie van BurgerBelangen

Met vriendelijke groet,

Han Daals
Fractievoorzitter

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners