Schriftelijke vragen: Islamitische begraafplaats in Twente? (23 februari)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen: Islamitische begraafplaats in Twente? (23 februari)

Hieronder vindt u schriftelijke vragen die Marcel Evertzen op 23 februari aan het college heeft gesteld:

 

Betreft: Islamitische begraafplaats in Twente

Geacht college,

Wij krijgen als fractie steeds meer signalen dat er een behoefte is aan een islamitische begraafplaats in Twente.

Ook bij het lijsttrekkersdebat van de Samenwerkende Turkse Verenigingen is hier even over gesproken, de aanwezige partijen waren er positief over.

In Nederland, ook in Twente, zijn de islamitische begraafplaatsen over het algemeen gemeentelijke begraafplaatsen, met vaak een islamitisch gedeelte. Dat voldoet in de huidige tijd niet meer aan de behoefte en verwachtingen van de moslims.

Demografische ontwikkelingen en de veranderende samenstelling van de bevolking brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Als gemeente en regio moeten wij hierop anticiperen en zo mogelijk tijdig maatregelen nemen.

Begraafplaatsen staan bij moslims in hoog aanzien. Het is een islamitische regel dat begraafplaatsen niet worden geruimd, het moet dus net als bij de Joodse traditie voor eeuwig zijn.

De Stichting Islamitisch Begrafeniswezen heeft al een aantal criteria vastgesteld voor de islamitische begraafplaatsen: de begraafplaats heeft eenzelfde etiquette als een bezoek aan een moskee en men gedraagt zich bij bezoek alsof men in een moskee is. Islamitische mensen begraven is: zo snel mogelijk begraven, het waarborgen van eeuwige grafrust en met het gezicht richting Mekka liggend op de rechterzij. Ook het ontwerp kan een bijdrage leveren aan de islamitische identiteit zoals architectuur. Hiernaast kunnen er andere faciliteiten zijn, voor de bezoekers.

De fractie van BurgerBelangen vindt dat een islamitische begraafplaats hoort bij de  integratie in een nieuwe migratiefase.  Steeds meer moslims migranten richten zich op Nederland en zien de toekomst ook hier in Nederland.

Wij zijn van mening dat dit niet alleen in Hengelo speelt, dus in overleg met andere Twentse gemeenten en eventueel Duitse zouden we gezamenlijk tot een oplossing moeten kunnen komen.

Onze vragen zijn:

  • Bent u het er mee eens dat wij als gemeente verantwoordelijkheid hebben een begraafplaats te regelen voor de burgers?
  • Bent u op de hoogte dat er vanuit de islamitische gemeenschap behoefte is aan een islamitische begraafplaats?
  • Bent u bereid in overleg met de Islamitische Stichting Nederland te gaan kijken naar de voorschriften?
  • Bent u bereid zowel met de 14 Twentse gemeenten als met de Euregio dit op de agenda te zetten om naar een gezamenlijke oplossing te zoeken en de resultaten terug te koppelen naar de doelgroep?

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners