Schriftelijke vragen over afvalbakken Schouwburgplein (12 oktober)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over afvalbakken Schouwburgplein (12 oktober)

Hieronder vindt u schriftelijke vragen die Simon Haverkate namens BurgerBelangen op 12 oktober heeft gesteld aan het college.

Geacht college,

Van inwoners van onze stad hebben wij vernomen dat er prullenbakken bij het Schouwburgplein zijn weggehaald door Gildebor. Navraag binnen de gemeente en bij Gildebor leverde ons op dat deze zijn weggehaald i.v.m. een eerdere bezuinigingsronde. Ook is ons opgevallen dat in de binnenstad de prullenbakken niet overal op zichtafstand staan en dat je op sommige plekken ver moet lopen voordat je je directe afval zoals blikjes, broodzakjes, fruitafval en andere kleine prullaria weg kunt gooien. Hierdoor zien wij een toenemende hoeveelheid van klein zwerfvuil in de binnenstad. Wat ook nog eens overwerk oplevert voor de afvalmedewerkers van Gildebor die al dit afval elke week moeten opruimen met grijpers.

Van de beleidsmedewerker Afval van onze gemeente hebben wij vernomen dat de proef met de gescheiden afvalbakken rondom het Stationsplein positief is ontvangen en dat ook de inzamelingsresultaten positief zijn.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bereid om n.a.v. de positieve resultaten met de gescheiden afvalbakken bij het Stationsplein, deze proef uit te breiden en in de binnenstad extra gescheiden afvalbakken te plaatsen op goed zichtbare plaatsen?
  2. De proef bij het Stationsplein is gefinancierd door het Verpakkingenfonds. Een mogelijke uitbreiding kan hier níet mee gefinancierd worden. Dit betekent dat voor een uitbreiding andere financiële middelen aangewend moeten worden. Ziet het college hiervoor mogelijkheden, en zo ja, welke?
  3. Is het college bereid om, als er voldoende financiële middelen zijn, met een voorstel en kostenraming te komen voor meer gescheiden afvalbakken in de gehele binnenstad, zoals op het Stationsplein?

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners