Schriftelijke vragen over de verspreiding van het gemeentenieuws, Hengelo’s Weekblad (27 maart)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over de verspreiding van het gemeentenieuws, Hengelo’s Weekblad (27 maart)

Hieronder vindt u de schriftelijke vragen die Annie Doornbos vandaag aan het college heeft gesteld, ze gaan over de slechte verspreiding van het Hengelo’s weekblad.

Hengelo, 27 maart 2018

Aan: het College van B&W van de gemeente Hengelo

Betreft: verspreiden Hengelose gemeentenieuws

 

Geacht College,

Al eerder heeft BurgerBelangen, evenals de PvdA, aandacht gevraagd voor de verspreiding van het gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad.

Tijdens onze campagne werden we daar weer meerdere keren op aangesproken, ook nu weer krijgen we de berichten en ervaren het ook nog steeds zelf dat de bezorging van het Hengelo’s Weekblad met daarin het gemeentenieuws nog steeds te wensen over laat.

Ook op de haalpunten blijken niet voldoende exemplaren aanwezig.

Tijdens onze campagne hoorden we van mensen met een nee/nee sticker dat ze niet wisten dat ze met het niet ontvangen van het weekblad ook het gemeentenieuws dus niet ontvangen.

Zij zijn dan niet op de hoogte van actueel gemeentelijk beleid, inspraakavonden, verkiezingen, straatafsluitingen, bomenkap, diftar enz.

Dat is eigen verantwoordelijkheid en het kan ook digitaal! Maar er zijn met name ouderen die dit graag op papier lezen en dit gedurende de week inkijken.

Er zijn nog teveel mensen die verstoken zijn van digitale vaardigheden.

Het faciliteren van de inwoners is onze taak.

 

Op dit moment loopt er zover ons bekend een nieuwe aanbesteding. Hier kan dit in meegenomen worden.

Onze vragen:

  • Is het college met ons van mening dat  de inwoners  op de hoogte moeten zijn van het reilen en zeilen van de gemeente?
  • Is het college bereid om bij de aanbesteding met name te kijken hoe de verspreiding van het gemeentenieuws naar alle huishoudens van Hengelo kan?
  • Wil  het college in de overwegingen meenemen om voor wie dat wil het gemeentenieuws per mail te zenden en hiervoor een mailinglijst te realiseren?

Namens de fractie van BurgerBelangen Hengelo,

Met vriendelijke groet,

Annie Doornbos

(Nog net) Fractievoorzitter BurgerBelangen Hengelo

a.doornbos@hengelo.nl

burgerbelangen@hengelo.nl

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners