Toespraak van Annie Doornbos te lezen

Home 9 Nieuws 9 Toespraak van Annie Doornbos te lezen

Hieronder vindt u de toespraak die Annie Doornbos gaf bij haar afscheid van de raad op 27 maart 2018.

 

Ook goedenavond allemaal, wat fijn dat jullie er zijn.

Grote belangstelling voor deze politieke voorstelling, hopelijk stellen we jullie niet teleur en komen jullie nog eens vaker, entree en koffie gratis.

Als plaatsvervangend nestor is het voor mij een hele eer dat ik u namens de nu bijna oude raad mag toespreken. De burgemeester heeft als voorzitter van de raad zijn beschouwingen gegeven over de raadsleden en de politieke perikelen van de laatste vier jaar in Hengelo.

 

Persoonlijke terugblik

Voor mij komt er na 24 jaar, waarvan 18 als raadslid, een einde aan het actief deelnemen aan het bestuur van de stad. Ik vond het een hele eer om met de collega raadsleden, de inwoners en ondernemers van Hengelo te vertegenwoordigen.

Dit kon ik doen dankzij mijn stabiele thuisfront, mijn geweldige man, onze geweldige kinderen en hun partners. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen. En natuurlijk mijn zus Josefien, die mij kritisch volgde en bij de les hield. De voeten in de schoenen en op de klei.

Het fenomeen politiek in Hengelo van dichtbij meemaken is boeiend en zeer leerzaam. Je komt met verschillende inwoners, organisaties, bedrijven en  verenigingen in aanraking.

Als het goed is zit je in de haarvaten van de samenleving. Want dan kan je volwaardig de volksvertegenwoordigende rol vervullen, een van de basistaken die je als raadslid hebt.

Bijna een kwart eeuw meegeregeerd, waarin de politiek een veranderend beeld kreeg, mede door het dualisme. Het dualisme dat maar matig wil landen. Wethouders zijn nog van een partij daar komen ze niet vrij van.

Daarbij komt dat het in bepaalde dossiers moeilijk goed te doen is.

Politiek wordt omarmd en verguisd. Iedereen vindt er wat van. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, raadsleden moeten sturen op hoofdlijnen en het college controleren waarbij de taak van volksvertegenwoordiger de rode draad vormt. Het merendeel van de raadsleden doet dit naast een reguliere baan en het is belangrijk dat we steeds voldoende mensen vinden die deze mooie en uitdagende taak willen vervullen.                                                                                                                                             Want makkelijk is het niet altijd.

De laatste periode begonnen we met 37 raadsleden, daar zijn we ook mee geëindigd. De stoelen zijn hier en daar wel wat gewisseld, dit ging niet altijd zonder commotie. Voor de continuïteit van de politiek zou het beter zijn als dat niet gebeurde. Over het algemeen zijn er maar weinig mensen die het lang volhouden.

Terwijl het raadswerk ook hele leuke kanten heeft. Je weet veel van de stad en over de stad, je kunt en mag over veel zaken meedenken en meebeslissen. En je hebt veel contacten met inwoners, andere raadsleden uit eigen stad, in de regio Twente, zelfs over de grens met partnersteden, en met de Kunst.

 

Politieke Markt

Als raadslid moet je niet denken dat het belangrijkste werk als raadslid in de raadsvergadering gebeurt.. in de raadsvergadering wordt soms gedebatteerd alsof we ons nog op die avond, tijdens de raadsvergadering laten overtuigen tot een ander standpunt.. dat gebeurt bijna nooit.

Het meeste werk als raadslid gebeurt erbuiten, en vóór de raadsvergadering   ……en heel erg belangrijk zijn daarbij de contacten met de bewoners en de instellingen, dit is misschien wel het belangrijkste deel van het werk als raadslid!

De politieke markt is natuurlijk ook het podium om de echte discussie te voeren..! Daar hebben we als fracties nog wat ruimte om ons standpunt  aan te passen. Hier horen we nieuwe informatie of goede bijdragen van andere partijen, dit kunnen we dan bij ons uiteindelijke besluit in de raad betrekken. In de raad kan het dan als hamerstuk behandeld worden.

Wat is een goed raadslid? Niet perse het raadslid dat het beste het debat voert in de raadsvergadering, gezicht maken naar buiten is minstens zo belangrijk en met je partijcollega’s kun je samen het verschil maken. Ieder heeft zijn eigen kwaliteit, waardoor je het samen kunt vervolmaken. Dat maakt het werk van kleine fracties ook zwaar. Je zit namelijk wel in de raad en neemt besluiten waar je ingelezen moet zijn , als je dat allemaal alleen moet doen is dat veel werk.  (…)

Mooi, maar ook ingewikkeld, we mogen de inwoners vertegenwoordigen.

Dat betekent dat je bij de raadsbesluiten steeds moet weten wat het betekent voor de inwoners en wat betekent het voor het beleid. Ervoor waken dat het geen probleem voor de inwoners wordt. Maar soms ook impopulaire besluiten nemen als dat het algemeen belang dient. Je vertegenwoordigt immers het belang van alle inwoners en niet alleen het belang van één inwoner.

De basis moet zijn, dat wat er ook besloten wordt, je het altijd uit moet kunnen leggen, ook al heb je zelf tegengestemd. Een raadsbesluit dat met een meerderheid van stemmen wordt aanvaard, moet gerespecteerd worden.

Is de raad wel of niet van de details? De eeuwige spanning, de eeuwige spagaat als raadslid. Sommige raadsleden hebben de neiging om alles tot achter de komma te willen regelen en beslissen, daarbij wordt vergeten dat er een college is, ons dagelijks bestuur, die de ruimte moet hebben om in hun dagelijks werk die details met de bewoners en belanghebbenden in te vullen. Raadsleden moeten sturen op hoofdlijnen.

De waardering als raadslid moet je zelf maken mede door buiten het stadhuis  de inwoners op te zoeken, te ontmoeten en daar op te halen wat je nodig hebt. En de verkregen informatie te gebruiken als input voor het gemeentelijk beleid. Weten waar je goed in bent en waarin niet. En met je fractie de taken verdelen. Stukken lezen met ervaring uit de praktijk. Want je hoeft niet alles zelf te doen.

 

Boodschap voor de nieuwe raad

Wij willen graag dat de Hengelose samenleving een harmonieuze samenleving is met respect voor elkaars uiteenlopende standpunten. Als raadsleden moeten we daar zeker ook aan bijdragen. De Integriteitcode zoals die er is, kan daarbij helpen. Als iets niet goed gaat, spreek elkaar er op aan.

Tot slot moeten we ons altijd realiseren dat de werkelijkheid in het stadhuis een andere is dan erbuiten!!!!!!!

 

Namens de hele raad wil ik graag een woord van dank uitspreken aan de Bodes, Griffie, Ambtenaren. Jullie waren steeds bereid om ons met woord en daad informerend en oplossend terzijde te staan. Een vraag was misschien weleens lastig, maar nooit teveel.

De Burgemeester  en de wethouders, die de raad soms weleens lastig en kritisch vonden, hebben  de afgelopen jaren de stad bestuurd naar een nieuwe periode. 

Ook het personeel van MFA ’t Berflo, Schouwburg en de Sterrentuin. We waarderen jullie ondersteuning, het geduld, tot in de late of soms zelfs de vroege uren. De collega raadsleden, fractievertegenwoordigers, mijn eigen fractie en natuurlijk Gaby mijn grote steun, bedankt.

En natuurlijk de inwoners van Hengelo die de raadsleden het vertrouwen hebben gegeven om ze te vertegenwoordigen.

 

Samen kunnen we veel, alleen kunnen we weinig ( Helen Keller).

 

Het ga jullie goed.

 

Annie Doornbos

 

 

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners