Uw stem telt op woensdag 15 maart! (13-03-2023)

Home 9 Nieuws 9 Uw stem telt op woensdag 15 maart! (13-03-2023)
13 maart, 2023
Op woensdag 15 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Vechtstromen. Uw stem is van belang! De leden van de Provinciale Staten beslissen over zaken die u aangaan zoals woningbouw, een veilige leefomgeving, natuurbeheer, het stimuleren van duurzame energie en regionale bereikbaarheid. Zij kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.
Het waterschap gaat over zaken als het grondwaterpeil, het zuiveren van afvalwater en natuurbeheer.
Weet u nog niet naar welke partij uw stem gaat? Maak dan gebruik van de verschillende stemwijzers.

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners