Antwoord op vragen over verspreiding Gemeentenieuws (16 mei)

Home 9 Nieuws 9 Antwoord op vragen over verspreiding Gemeentenieuws (16 mei)

Hieronder vindt u de antwoorden op onze vragen aan het  college over de bezorging van het Hengelo’s Weekblad, met daarin het Gemeentenieuws.

Verspreiding Gemeentenieuws

15 mei 2018

Geachte heer/mevrouw,

Uw fractie heeft vragen gesteld over de verspreiding van het Gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad. Onderstaand uw vragen en onze antwoorden daarop.

1. Is het college met ons van mening dat de inwoners op de hoogte moeten zijn van het reilen en zeilen van de gemeente? Wij zijn het met u eens dat inwoners zo goed mogelijk op de hoogte moeten zijn van officiële bekendmakingen en andere berichten van de gemeente. Het weekblad is een goed kanaal om zaken onder de aandacht te brengen, evenals andere kanalen zoals onze website en sociale media.

2. Is het college bereid om bij de aanbesteding met name te kijken hoe de verspreiding van het Gemeentenieuws naar alle huishoudens van Hengelo kan? De aanbestedingsprocedure loopt momenteel. Een belangrijke eis daarin is de verspreiding. Ook in de gunningsscore wordt hier naar verhouding een belangrijk gewicht aan toegekend, oftewel partijen kunnen een groot deel van de punten scoren op wat zij te bieden hebben qua verspreiding. Onderdelen waarop wordt beoordeeld zijn dat het weekblad, naast de huis-aan-huis bezorging, op voldoende afhaalpunten in de stad verkrijgbaar is, hoe inwoners bezorgklachten kunnen melden en hoe men deze afhandelt, het minimale bezorgingspercentage en de monitoring.

3. Wil het college in de overwegingen meenemen om, voor wie dat wil, het Gemeentenieuws per mail te zenden en hiervoor een mailinglijst te realiseren? Het Gemeentenieuws per mail toezenden past niet meer bij de huidige tijdgeest. Het is enorm veel werk en de dienstverlening wordt er maar nauwelijks door verbeterd. Het college is hier geen voorstander van. Met andere woorden: mailing kan, maar de kosten die we hiervoor moeten maken, wegen niet op tegen de beperkte verbeterde dienstverlening die hierdoor wordt gerealiseerd.  Hoogstwaarschijnlijk komt er binnenkort een betere oplossing beschikbaar waarmee wel tegen geringe kosten deze kleine verbeterde dienstverlening tot stand kan worden gebracht. Een methode die in de toekomst zou kunnen werken is gebruik maken van verzendlijsten in Whatsapp. Als een inwoner dan aangeeft bericht te willen krijgen als het Gemeentenieuws verschijnt, dan kunnen ze het 06-nummer van de gemeente Hengelo in hun Whatsapp toevoegen en een berichtje sturen dat ze vanaf dan een seintje willen hebben als het Gemeentenieuws ‘uit’ is. Wij kunnen vervolgens, als het Gemeentenieuws ‘uit’ is, een appje sturen met een link naar het digitale Gemeentenieuws. Deze mogelijkheid sluit beter aan bij de huidige tijdgeest, is snel toe te passen en kan een verbetering van onze dienstverlening zijn. Wij zullen de vraag over deze functionaliteit voorleggen aan onze leverancier. Verder is en blijft het mogelijk dat mensen het weekblad ophalen bij 22 afhaalpunten, verspreid over de stad.

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners