BB Amendement HeArtGallery aangenomen (6 november)

Home 9 Nieuws 9 BB Amendement HeArtGallery aangenomen (6 november)

In de raad van 6 november is een amendement aangenomen dat BB heeft opgesteld en ingediend samen met de PvdA, CDA, GroenLinks en Lokaal Hengelo. We willen graag dat HeArtGallery (professionele beeldende kunst) gaat zorgen voor meer reuring in de binnenstad en daar ook budget voor krijgt. Gisterenavond is het volgende besloten: ‘Op basis van een ingediend plan ten behoeve van kunstprogramma’s en evenementen in de binnenstad door HeArtGallery wordt 25.000 euro in zowel 2019 en 2020 uit het ontwikkelingsbudget Hengelose binnenstad ter beschikking gesteld’.

Het volledige amendement:

Amendement: HeArtGallery

De raad van Hengelo in vergadering bijeen op 6 november 2018

Constaterende dat:

 • enkele jaren geleden door particulier initiatief -vrijwilligers- een nieuwe expositieruimte voor hedendaagse professionele beeldende kunst is ontstaan: HeArtGallery aan de Drienerstraat;
 • HeArtGallery inmiddels heeft aangetoond ruimschoots in een behoefte te voorzien;
 • jaarlijks ca. 10.000 bezoekers de exposities van HeArtGallery aan de Drienerstraat bezoeken;
 • HeArtGallery een uitgebreid lokaal, regionaal en (inter)nationaal kunstnetwerk heeft;
 • HeArtGallery minimaal 18 tentoonstellingen per jaar organiseert, met aandacht voor alle professionele Hengelose beeldende kunstenaars als ook kunstenaars van buiten de stad en landsgrenzen;
 • een aantal zeer in het oog springende en succesvolle stadsactiviteiten door HeArtGallery zijn georganiseerd zoals de foto-expositie 150 jaar Stad & Stork in de stationspassage, binnenstad kunstroute HeArtlane en significante Street Art projecten zoals parkeergarage De Beurs;
 • de gemeente Hengelo in september 2018 de expositieruimte van HeArtGallery heeft gebruikt voor haar tentoonstelling in het kader van de Coming Out Week;
 • Hengelo investeert in de binnenstad en op zoek is naar invulling van culturele stadsactiviteiten;
 • HeArtGallery de komende 2 jaar (2019 en 2020) in staat is haar huisvesting en organisatie
 • te financieren en te continueren.

Overwegende dat:

 • de professionele beeldende kunst in Hengelo versterkt moet worden;
 • actieve beeldende kunstprojecten en evenementen in de binnenstad een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat in en beleving van de Hengelose binnenstad;
 • HeArtGallery als initiatief uit de Hengelose bevolking ondersteuning verdient;
 • de kracht van HeArtGallery schuilt in aantrekkelijke en snel uitvoerbare kunstprojecten en evenementen in de Hengelose binnenstad;
 • op dit moment geen extra structurele financiële gemeentelijke middelen beschikbaar zijn voor cultuur;
 • 2019 en 2020 voor HeArtGallery zijn te beschouwen als een overgang naar een verdere professionalisering en uitbreiding van het niveau en van de activiteiten, waarbij jonge beeldende kunstenaars extra aandacht krijgen.

Amendeert het raadsvoorstel met zaaknummer 2264443 als volgt:

 • op basis van een ingediend plan ten behoeve van kunstprogramma’s en evenementen in de binnenstad door HeArtGallery wordt 25.000 euro in zowel 2019 als in 2020 uit het ontwikkelingsbudget Hengelose binnenstad ter beschikking gesteld.

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners