BB stelt vragen over zonnepanelen op bedrijfspanden (27-08-2021)

Home 9 Nieuws 9 BB stelt vragen over zonnepanelen op bedrijfspanden (27-08-2021)
27 augustus, 2021

We zien nog steeds weinig zonnepanelen op daken van bedrijfspanden liggen, dat moet beter volgens BurgerBelangen. Veel eigenaren van bedrijfspanden willen wel zonnepanelen plaatsen, maar doen het niet om verschillende redenen. We willen van het college graag weten hoe zij daar over denkt. Vandaar dat we vandaag  aan hen schriftelijke vragen hebben gesteld:

 

Geacht college,

Als gemeente staan wij voor een uitdagende taak om onze klimaatdoelstellingen te behalen.

Als BurgerBelangen zijn wij groot voorstander van zonnepanelen op daken in plaats van grote zonneparken op de grond. Wij zijn verheugd om te lezen dat u via de pilot ‘Elk dak een zonnedak’ budget beschikbaar stelt om op het bedrijventerrein Westermaat een begin te maken om zonne-energie op te wekken op de daken van bedrijfspanden.

U geeft aan dat het totale dakoppervlak van grote panden in de hele gemeente Hengelo beslaat uit ongeveer 264 hectare. Niet al het dakoppervlak is geschikt om zonnepanelen op te installeren. Uit onderzoek blijkt dat in Hengelo ongeveer 90 hectare dakoppervlak van grote panden daadwerkelijk gebruikt kan worden voor zonnepanelen. Verder geeft u aan dat niet alle bedrijfspandeigenaren kunnen of willen meewerken aan initiatieven voor zonnepanelen.

Wij hebben hierover enkele vragen:

Vraag 1: Kunt u aangeven wat de reden is dat niet alle bedrijfspandeigenaren kunnen of willen meewerken aan dergelijke initiatieven voor zonnepanelen? Is dit uit financieel oogpunt of heeft dit andere redenen? Zo ja, welke redenen zijn dit.

Vraag 2: U geeft aan dat niet alle daken geschikt zijn om zonnepanelen op te installeren.
Zijn deze daken met technische aanpassingen wellicht wel geschikt voor gebruik van zonnepanelen? Zo ja, zou de gemeente bereid zijn om een budget beschikbaar te stellen om deze daken wel geschikt te maken voor zonnepanelen?

BurgerBelangen heeft contact gehad met een aantal bedrijfspandeigenaren die graag zonnepanelen zouden willen plaatsen, maar tegen een aantal obstakels aanlopen, waardoor ze besluiten om (voorlopig) geen zonnepanelen te plaatsen.

Een aantal redenen die wij gehoord hebben om geen zonnepanelen te plaatsen zijn o.a:

– De draagkracht van industrie-daken is veelal niet genoeg om het extra gewicht van zonnepanelen te verwerken. Het opstellen van zonnepanelen aan de randen van deze zwakke daken biedt nog wel mogelijkheden.
– De (bitumen) dakbedekking moet nog minimaal 15 jaar waterdicht zijn. Tussentijdse demontage van de zonnepanelen om de dakbedekking te vernieuwen is onrendabel.
– Een bedrijfspandeigenaar moet vaak de dakconstructie aanpassen of de isolatie vervangen om te voldoen aan de strenge voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen.
– Bedrijfspandeigenaren die wel zonnepanelen willen plaatsen worden geconfronteerd met verzekeringsmaatschappijen die de premies met tientallen procenten omhoog gooien of strenge ‘onbetaalbare’ eisen stellen om het pand te kunnen verzekeren.
– Veel verzekeringsmaatschappijen willen zelfs helemaal geen bedrijfspanden met zonnepanelen verzekeren, omdat het risico voor hen te groot is op brandschade.
– Als een bedrijfspandeigenaar uiteindelijk een verzekeringsmaatschappij vindt die het pand wel wil verzekeren tegen een acceptabele premie, dan worden deze verzekeringen vaak afgesloten voor een bepaalde looptijd van 1 jaar. Hierbij loopt de bedrijfspandeigenaar het risico dat een verzekeringsmaatschappij na 1 jaar besluit om de verzekering te beëindigen of met aanvullende eisen komt die niet zijn begroot. Dit risico is voor veel bedrijfspandeigenaren te groot.
– Tot slot lopen ‘gebruikers’ die een ruimte huren in het bedrijfspand ook een risico dat de premie van hun eigen inboedelverzekering wordt verhoogd of opgezegd door hun eigen verzekeringsmaatschappij.

Vraag 3: Zoals u kunt lezen zijn bedrijfspandeigenaren bereid om zonnepanelen te plaatsen, maar door bovenstaande factoren is het financieel niet rendabel en brengt het veel onzekerheden en risico’s met zich mee. Zijn bovenstaande obstakels bij het college bekend? Bent u bereid om te kijken naar een oplossing met verzekeringsmaatschappijen en bedrijfspandeigenaren om deze obstakels te overwinnen?

Door de onzekerheid en de afbouw van de salderingsregeling is het plaatsen van meer zonnepanelen dan er aan energie wordt verbruikt niet interessant. Dit terwijl er wel meer ruimte beschikbaar is op de daken.

Vraag 4: Wordt voldoende rekening gehouden met de overcapaciteit in de postcoderoos waarin anderen kunnen mede-investeren (Postcoderoossubsidie SCE (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking))?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Han Daals
BurgerBelangen Hengelo

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners