Motie BB aangenomen: er komt geld beschikbaar voor nieuwe ideeën van inwoners (13-07-2021)

Home 9 Nieuws 9 Motie BB aangenomen: er komt geld beschikbaar voor nieuwe ideeën van inwoners (13-07-2021)

In 2019 heeft de raad een succesvolle ‘motiemarkt’ gehouden voor de inwoners. De inwoners konden toen ideeën voor de stad voorleggen aan de raadsleden. Een aantal van deze ideeën werd omarmd, deze zijn inmiddels tot uitvoering  gekomen. BurgerBelangen heeft dit concept nieuw leven ingeblazen, en een door ons ingediende motie is dan ook 13 juli in de raadsvergadering aangenomen: er komt weer een motiemarkt!

 

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op dinsdag 13 juli 2021

Constaterende dat:

  • in het voorjaar van 2019 een zeer succesvolle motiemarkt heeft plaatsgevonden waar inwoners en organisaties met tientallen nieuwe initiatieven kwamen;
  • zowel inwoners, organisaties, gemeenteraad als college erg enthousiast waren over de voorstellen;
  • een deel van deze voorstellen werd beloond en tot uitvoering is gebracht.

Overwegende dat:

  • initiatieven uit de samenleving belangrijk zijn voor de vitaliteit van Hengelo;
  • direct contact dmv een markt tussen inwoners, organisaties en gemeenteraadsleden  nieuwe ideeën veel beter doet aanslaan.
  • de kloof tussen politiek en inwoners hiermee kleiner wordt;
  • een aantal voorstellen uit 2019 budget neutraal uitgevoerd konden worden;

Draagt het college op:

  • een bedrag van € 50.000,– uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor nieuwe burgerinitiatieven in 2022 die uit een door het presidium te organiseren motiemarkt einde 2021, begin 2022 voorkomen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

BurgerBelangen Hengelo

Han Daals

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners