BurgerBelangen staat voor een betaalbare duurzaamheid (1 april)

Home 9 Nieuws 9 BurgerBelangen staat voor een betaalbare duurzaamheid (1 april)

BurgerBelangen staat voor een betaalbare duurzaamheid

De 100 jaar oude wijk Nijverheid moet als eerste wijk in Hengelo aardgasvrij worden gemaakt.

Huurders van de woningcorporatie Welbions worden daarin goed begeleid door hun verhuurder. De warmtewet beschermt ook huurders. De huurverhoging na verduurzaming mag niet hoger zijn dan de besparing op de maandelijkse energiekosten. Dus geen hogere maandelijkse kosten voor de huurders.

Woningeigenaren zijn op zichzelf aangewezen. De investeringen in energiebesparende maatregelen, (zoals dak-, muur- en vloer-isolatie, warmte terugwin-installatie op de ventilatie, vloerverwarming) zijn kostbare ingrepen. Er wordt gesproken over investeringen tussen de € 25.000 en € 50.000 per woning, die in 30 tot 40 jaar terugverdiend kunnen worden. Een lange periode, vooral voor oudere bewoners die nog maar 10-15 jaar in hun woning verwachten te wonen.

Het omschakelen op een duurzamere warmtebron, bv het Hengelose warmtenet, kost al snel € 10.000. Het  investeren in een minder duurzame hybride warmtepomp in combinatie met een aardgasgestookte CV-ketel, kost meer dan € 5.000.

Allemaal kosten voor de woningeigenaren zelf. Er zijn zoveel verschillende woningen en verschillende opties. Zij moeten die afwegingen zelf maken en de financiering regelen.

BurgerBelangen is voorstander van het verduurzamen van woningen, overheidsgebouwen, bedrijven, energiecentrales, transport en landbouw, maar wel betaalbaar. We trekken ons met name het lot aan van de woningeigenaren in de Nijverheid, maar uiteindelijk ook van alle woningeigenaren in Hengelo die met deze duurzaamheidskeuzes worden geconfronteerd.

Eigenaren moeten een betere begeleiding van de gemeente krijgen in de verschillende keuzemogelijkheden en daarmee samenhangende investering en financiering.

De technische ontwikkelingen gaan zeer snel. Daarom is het verstandiger om de energiebesparende maatregelen stapsgewijs in te voeren. Wat is verstandig om het eerst te doen? Welke investering levert nu de meeste besparing op voor mijn type woning. Wat kan ik zelf doen?

BurgerBelangen is voorstander van ondersteuning in deze kleine stappen in energiebesparing. Dat maakt de bewoners bewust en enthousiast voor verdere stappen.

De energietransitie naar een energieneutraal Nederland in 2050 is nog een lange weg, waarin de toekomstige (technische) ontwikkelingen zeer waarschijnlijk ook andere oplossingen zullen bieden.

We willen niet afwachten, maar nu vooral verschillende kleine stappen zetten, die direct besparingen opleveren. BurgerBelangen wil inzetten op meer advies en hulp aan bewoners om goede meerjarige plannen te maken voor verstandige energie- en dus gegarandeerde kostenbesparing, die het klimaat werkelijk helpen.

Geert Wieffer, maart 2019

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners