Herontwikkeling Lambertuspassage en omgeving (17-11-2020)

Home 9 Nieuws 9 Herontwikkeling Lambertuspassage en omgeving (17-11-2020)

Voorbereidingskrediet herontwikkeling Lambertuspassage en omgeving

In 2017 is het Integraal Actieplan voor een Vitale Binnenstad vastgesteld. Eén van de grote projecten die daarin is benoemd is het vrijzetten van de Lambertusbasiliek door het slopen van de Lambertuspassage en de herinrichting van het vrijkomende gebied als groen rustpunt in de binnenstad. Op basis hiervan zijn gesprekken opgestart met de toenmalige eigenaar van het pand. Tevens is contact gezocht met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) om te onderzoeken of zij hierin een rol kunnen spelen. Dit heeft erin geresulteerd dat de HMO de passage heeft verworven. Nu is de tijd om tot een gezamenlijk plan te komen waarbij wordt gekeken naar de gehele omgeving van de Lambertuspassage.

Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 260.000 wordt ter beschikking gesteld voor het opstellen van een plan en ontwerp voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Lambertuspassage inclusief een groot deel van de Wemenstraat, Smutsstraat en De Wetstraat.

BurgerBelangen Hengelo juicht deze ontwikkeling van harte toe en zal op 2 december 2020 in de gemeenteraadsvergadering instemmen met dit voorstel.

 

Han Daals,

Fractievoorzitter BurgerBelangen Hengelo

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners