Verhoging van de afvalstoffenheffing (17-11-2020)

Home 9 Nieuws 9 Verhoging van de afvalstoffenheffing (17-11-2020)

Verhoging van de afvalstoffenheffing

 

Wat is het probleem?

Hengelo komt in 2020 ruim € 700.000 tekort op de afvalstoffenbegroting. Dit komt omdat ons ingezamelde plastic afval bijna geheel wordt afgekeurd bij de verwerker SUEZ. De vervuilingsgraad is te hoog. Is dat dan pas ontstaan? Nee. De regels voor verwerking zijn per 1 juli aangescherpt. Doordat partijen ingezameld plastic worden afgekeurd ontvangt de gemeente Hengelo geen vergoeding en moet het worden afgevoerd naar Twence waar het wordt verbrand. Dit kost de gemeente dus twee keer geld.

Vervuilingsgraad

We hebben in Hengelo 2 afvalsystemen t.w. Diftar (vast tarief en variabel tarief per lediging) (groene en grijze containers)  en het omgekeerd inzamelen (zelf wegbrengen naar de ondergrondse afvalcontainers) waarbij we per klik betalen.

Deze 2 systemen bijten elkaar in toenemende mate. Waarom? Het wegbrengen van het restafval wordt door 90% van de huishoudens gedaan, maar dat is geen feest. Je moet naar een afvalpunt toe, je kunt maar 30 liter kwijt en grotere zaken blijven liggen. Vindt u het gek dat er dan vervuiling ontstaat in het plastic afval? Verder is er voor veel inwoners geen touw aan vast te knoppen wat nu wel bij het plastic mag en wat niet. Dus stop je er gemakshalve  van alles in. Verder ontstaat directe vervuiling in het plastic doordat etensresten achter blijven. Tenzij we het plastic gaan afwassen. U gelooft dat toch zelf niet.

Kortom wij verwachten niet dat de vervuilingssgraad gaat afnemen met de huidige insteek, welke controle je er ook op zet en al helemaal niet door terug te gaan naar losse plastic zakken aan de straat. Herinnert u zich nog de troep op straat van aangevreten plastic zakken.

Maar hoe lossen we het tekort van € 700.000 op?

Wij stellen voor het plastic afval volgens de DIFTAR systematiek te gaan belasten. Dus een bedrag per lediging. Twente milieu geeft in haar jaarverslag 2019 aan dat er jaarlijks 244.000 containers met plastic worden geleegd. Stel dat je daar € 2 per lediging voor vraagt. Dan heb je een extra dekking van € 488.000,–.

Verder zit in de afvalbegroting de post kwijtschelding van € 455.000,–. Ca. 3000 huishoudens in Hengelo betalen geen afvalstoffenheffing vanwege onvoldoende inkomen. De vraag die wij hebben is hoort deze post wel in de afvalbegroting? Moeten we deze post niet overhevelen naar het sociaal domein. Om misverstanden te voorkomen. Wij blijven voor kwijtschelding maar we moeten dit niet boeken op de afvalbegroting.

Wat juist niet?

Bezuinigen op bijvoorbeeld de garantieprijs voor oudpapier. Dit kost de verenigingen in Hengelo veel geld. Dat willen we absoluut niet.

Bezuinigen op straatreinigen. In onze ogen een onzalig idee. Het kost al zoveel moeite om het op straat een beetje schoon te houden.

Hoe nu verder?

Volgend jaar ontkomen we niet aan een verhoging van gemiddeld € 26 per huishouden, maar we moeten in de gemeenteraad goed gaan nadenken wat we in de toekomst gaan doen want op de huidige wijze verder kan echt niet. Een optie die in beeld komt is nascheiden van het plastic afval. Dit zullen we komend jaar moeten onderzoeken.

Verder veel betere voorlichting over wat wel en wat niet in de plastic container mag.

En last but not least verhoog het stortquotum bij de Wegtersweg van 50 kg naar 100 kg.

 

Ook wij gaan voor een afvalloos Hengelo in de toekomst, maar wel langs een realistische, haalbare en betaalbare weg.

 

Han Daals

Fractievoorzitter BurgerBelangen Hengelo

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners