Motie BB aangenomen: Horeca helpt de zorg (4-11-2020)

Home 9 Nieuws 9 Motie BB aangenomen: Horeca helpt de zorg (4-11-2020)

In de raadsvergadering van 4 november is de volgende motie van BurgerBelangen aangenomen. De motie werd door een grote meerderheid van de raad ondersteund.

 

Motie: Horeca helpt de zorg

 

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op 4 november 2020

 

Constaterende dat: 

 • als gevolg van de coronacrisis veel zorginstellingen grote problemen hebben voldoende menskracht in te zetten;
 • bewoners van zorginstellingen hierdoor verstoken blijven van goede zorg;
 • veel basiszorgtaken onvoldoende vervuld kunnen worden;
 • horecamedewerkers vanwege de coronacrisis noodgedwongen thuis zitten omdat horecabedrijven gesloten moeten blijven;
 • in Drenthe bij NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties) inmiddels 40 horecamedewerkers zijn ingezet voor taken in de zorg zoals het verzorgen van triage, koffie, theerondes en het invullen van formulieren;
 • Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Hengelo inmiddels met een initiatief is gestart 15-200 horecamedewerkers te detacheren in de zorg.

Overwegende dat:

 • bepaalde taken in de zorg heel goed door mensen uit de horeca vervuld kunnen worden;
 • dit op vrijwillige of detacheringsbasis zou moeten gebeuren;
 • de solidariteitsgedachte hierbij leidend is;
 • zorginstellingen, KHN afdeling Hengelo, UWV en gemeente daarbij kunnen samenwerken.

Draagt het college op:

 • in gesprek te gaan met zorginstellingen, KHN afdeling Hengelo en UWV om waar mogelijk te faciliteren bij het oplossen van het personeelstekort in de zorg als gevolg van de coronacrisis.

En gaat over tot de orde van de dag.

BurgerBelangen Hengelo

Han Daals

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners