Schriftelijke vragen: Is apart inzamelen van plastic afval niet langer nodig? (12 februari)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen: Is apart inzamelen van plastic afval niet langer nodig? (12 februari)

Hieronder vindt u schriftelijke die BurgerBelangen aan het college heeft gesteld:

Aan: het College van Hengelo

Hengelo, 12 februari 2018

Betreft:   Is apart inzamelen van plastic afval niet langer nodig?

Geacht College,

In het Financieel Dagblad van 7 februari jl. geeft de directeur van de stichting Afvalfonds Verpakkingen (de instantie die namens de wetgever de heffingen op oa kunststof-verpakkingen van producenten en importeurs incasseert) aan dat voorscheiding van plastic afval niet langer noodzakelijk is. https://fd.nl/binaries/39/83/77/HFD_20180208_0_003_043.pdf

Dit bericht is voor BurgerBelangen aanleiding u de volgende vragen te stellen:

  • Is het college bekend met dit artikel in het Financiële Dagblad?
  • Wat zijn de consequenties voor het Hengelose afvalbeleid als voorscheiding van plastic afval niet langer noodzakelijk is?
  • Is het college het met BurgerBelangen eens dat deze berichtgeving tot verwarring leidt onder de inwoners van Hengelo?
  • Op welke wijze gaat het college hierover communiceren naar de inwoners van Hengelo?

We zien uw antwoord graag tegemoet,

Namens de fractie van BurgerBelangen,

Annie Doornbos

a.doornbos@hengelo.nl

tel: 074-2503034

 

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners