Schriftelijke vragen over afgewaaide folie grondopslag Wethouder Kampstraat (7 februari)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over afgewaaide folie grondopslag Wethouder Kampstraat (7 februari)

Hieronder vindt u schriftelijke vragen die de fractie van BurgerBelangen heeft gesteld aan het college:

Hengelo, 7 februari 2018

Betreft:   Afgewaaide folie grondopslag Wethouder Kampstraat

Geacht College,

In mei 2015 zijn er vragen gesteld over de grondopslag aan de Wethouder Kampstraat,  grond van de bodemsanering van Stork Thermeq. Het afdekfolie was er op verschillende depots afgewaaid.

Het projectbureau Hart van Zuid voert regelmatig controles uit op de staat van de depots en de afdekking, zoals in de beantwoording te lezen is.

Ook nu liggen grote delen van de grond weer onbedekt, de folie is er door weer en/of wind weer afgewaaid.

Hierdoor is kans op verwaaien en verspreiden van de grond weer aanwezig. Dit is verontrustend en absoluut niet wenselijk, wij maken ons zorgen over de gevolgen voor mens en omgeving!

Onze vragen:

  • Hoe is de controle op dit depot geregeld?
  • Wie is op dit moment verantwoordelijk voor de depots?
  • Waaruit bestaat de regelmatige controle?
  • Kunnen de niet-afgedekte depots gevaar opleveren voor de gezondheid?
  • Kunnen de depots zo spoedig mogelijk weer afgedekt worden?

Uw reactie tegemoetziend,

Namens de fractie van BurgerBelangen Hengelo

Annie Doornbos, Fractievoorzitter                                                                 a.doornbos@hengelo.nl                                                                                                      074-2503034

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners