Schriftelijke vragen over ‘hoge nood achter het station’ (7 februari)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over ‘hoge nood achter het station’ (7 februari)

Ons bereiken berichten van taxichauffeurs achter het station die niet 24 uur per dag gebruik kunnen maken van toiletfaciliteiten. Daarom heeft BurgerBelangen de volgende vragen gesteld aan het college:

Hengelo, 7 februari 2018                       

Betreft:   Hoge nood (openbaar toilet) achter station Hengelo

In een beschaafde samenleving horen openbare toiletten

Geacht College,

Wij hebben als fractie enorm veel signalen binnen gekregen van taxichauffeurs in Hengelo, dat er met spoed een degelijke hoge noodvoorziening, namelijk een openbaar toilet, noodzakelijk is achter het station. Dezelfde signalen zijn ook bevestigd door reizigers, studenten, ouders, vrouwen, ouderen en met name door mindervaliden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat één op de vier buikpatiënten liever thuisblijft dan zo’n publieke vernedering te riskeren. Dit was de uitkomst van een recent onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting.

Een openbaar toilet hoort bij de welkomstcultuur van een stad en het station is het visitekaartje van een stad. De citymarketeers van de grote steden blijven dan ook uitleggen dat genoeg schone openbare toiletten enorm belangrijk zijn in de vriendelijkheid naar toeristen toe. Bovendien geldt dat het betreffende gebied op de cultuurroute van Hengelo staat.

Ook voor onze eigen inwoners – valide, minder-valide, man, vrouw en kind – moeten wij ervoor zorgen dat er fatsoenlijke openbare toiletten zijn die hygiënisch en veilig zijn. Wat onze fractie betreft is dit onderwerp een belangrijk onderdeel van de binnenstadsdiscussie.

Het moet u ook bekend zijn dat niet elke trein voorzien is van toiletten. Als deze er zijn dan zijn ze niet makkelijk te vinden of schoon genoeg om gebruik van te maken.

Communicatie met taxichauffeurs laat te wensen over

Taxichauffeurs hebben diverse malen geprobeerd deze noodvoorziening aan te kaarten bij het college, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd. Ze voelen zich in meerdere opzichten niet gehoord. Deze noodvoorziening is er een van!

De buschauffeurs hebben voor eigen gebruik wel een noodvoorziening, deze kan alleen door henzelf gebruikt worden. Maar de taxichauffeurs die 7 dagen in de week en 24 uur dienst verlenen aan ons burgers hebben die mogelijkheid niet! Dat vinden wij als fractie beschamend.

Bovendien is het aantal bezoekers van het station enorm toegenomen. Met de HogeNood app vinden mensen tegenwoordig direct het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet met hun smartphone. Voor de mensen achter het station is deze ver te zoeken.

Bij BurgerBelangen staat burgerbetrokkenheid hoog in het vaandel, daarom zien wij graag dat er achter het station een noodvoorziening gerealiseerd wordt. In de ontwikkelingsfase van een openbaar toilet achter het station vinden wij het van belang dat naast alle stakeholders (zoals taxichauffeurs, gehandicaptenraad en reizigers), óók kunstenaars betrokken worden, omdat het inrichten van de openbare ruimte ook een nodige samenhang met de omgeving en esthetische waarde moet hebben. Het realiseren van een dergelijke voorziening kan aanvullend meerwaarde hebben op het gebied van de werkgelegenheid omdat er mensen ingezet kunnen worden voor beheer, toezicht en schoonmaken. De SWB kan hierin een rol vervullen.

De vragen van BurgerBelangen:

  • Bent u bekend met de hoge nood problematiek achter het station?
  • Bent u het met onze fractie eens dat een openbare toiletvoorziening bij de welkomstcultuur van de stad hoort?
  • Bent u het er mee eens dat naast taxichauffeurs, reizigers, vrouwen, studenten, ouders met kinderen en baby’s (een veilig plek om luiers te vervangen), en mindervaliden enorm hechten aan deze basisvoorziening?
  • Bent u bereid om zo snel mogelijk met een gedegen plan van aanpak te komen om een fatsoenlijke openbaar toilet te plaatsen die 24 uur per dag is te gebruiken en waarbij de architectonische aspecten samenhang hebben met de omgeving en ook met een esthetisch kunstzinnige waarde en die voldoet aan de eisen van veiligheid, hygiënisch, modern en duurzaam?

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

Namens de fractie van BurgerBelangen,

Annie Doornbos

a.doornbos@hengelo.nl

tel: 074-2503034

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners