Motie raad: BB vóór behoud van ceder bij stadhuis (30 januari)

Home 9 Nieuws 9 Motie raad: BB vóór behoud van ceder bij stadhuis (30 januari)

In de raad van 30 januari is door BurgerBelangen en Pro Hengelo een motie ingebracht tot behoud van de stadhuisceder. Annie Doornbos kwam oa met een suggestie om er een speelboom van te maken. Helaas is de motie met 15 stemmen vóór, en 21 stemmen tegen, verworpen.

 

Motie Behoud Ceder

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 30 januari 2018

Constateert dat de gemeente Hengelo een kapvergunning aan zichzelf heeft afgegeven voor het verwijderen van de ceder op het Burgemeester Janssenplein,

Spreekt uit dat deze ceder bij velen geliefd is en daarom voor Hengelo behouden moet blijven,

Draagt het college op om de ceder in te passen in de plannen voor het Burgemeester Janssenplein,

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van Pro Hengelo en BurgerBelangen

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners