Schriftelijke vragen over Hengelo kauwgomvrije stad (20-4-2021)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over Hengelo kauwgomvrije stad (20-4-2021)
20 april, 2021

Hieronder vindt u schriftelijke vragen die Burhan Carlak namens BurgerBelangen heeft gesteld aan het college: 

Betreft:  Hengelo kauwgomvrije stad

 

Geacht college,

Steeds meer gemeentes beginnen met acties om kauwgomvrije straten te realiseren. Vervuiling op straat, een vieze uitstraling, ergernissen, verminderd dierenwelzijn zoals verstikking van vogels en hoge kosten voor het weghalen van kauwgom zijn aanleiding voor gemeentes om hier extra aandacht aan te geven in beleidsprogramma`s.  Zo heeft Hoogeveen in het centrum de ‘gumbuddy’ geïntroduceerd. De gemeente  Lansingerland is vanaf 2019 bezig om kauwgom van straten weg te halen.

Ervaringscijfers uit Amsterdam laten zien dat de kosten om een m2 kauwgomvrije straat op te leveren uiteenlopen van € 2,50 tot € 4,00. De biologische afbreekbaarheid van kauwgom op straat kan tot 25 jaar duren.

Mede door inspanningen van ‘Stichting Nederland Schoon’ ontstaat publieke aandacht en worden oplossingen bedacht zoals speciale afvalbakken, extra handhaving en boetes, voorlichting en betere communicatie.

Omdat we in Hengelo  een vernieuwde binnenstad en marktplein realiseren vindt BurgerBelangen het juist nu van belang om extra alert te zijn en te streven naar een kauwgomvrije stad.

Onze vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat kauwgom op straat zeer onwenselijk is en bestreden moet worden?
  2. Is het college bereid zich te verdiepen in ervaringen van andere gemeentes?
  3. Is het college bereid om met de landelijke en lokale stakeholders zoals Stichting Nederland Schoon, ROC Twente, ondernemers enz. met oplossingen te komen zowel preventief als repressief en deze aan de raad voor te stellen?

We zien uw antwoorden graag tegemoet,

Burhan Carlak

BurgerBelangen Hengelo

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners