Schriftelijke vragen over taxistandplaats station Hengelo (12 juli)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over taxistandplaats station Hengelo (12 juli)

BurgerBelangen heeft op 12 juli schriftelijke vragen gesteld aan het college over de taxistandplaats bij het centraal station van Hengelo.

Aan: het college van Hengelo

Betreft: Taxistandplaats Centraal Station Hengelo

Nog niet zo lang geleden is de taxistandplaats bij het Centraal Station verhuisd van de voorzijde van het Centraal Station naar de achterzijde. Wij hebben signalen ontvangen dat zowel de taxichauffeurs als de passagiers deze verhuizing als niet positief ervaren.  Uit recente gesprekken is gebleken dat binnenkort de standplaats opnieuw wordt verplaatst, tegen de zin en zonder instemming van de taxichauffeurs. Nu naar een locatie iets verderop naast Metropool.  Dit levert weer irritaties op, zowel bij de taxichauffeurs als bij de passagiers.

De taxichauffeurs voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen. Ze willen graag weer terugkeren naar de voorzijde van het Centraal Station, aan de kant van het centrum.

Binnenkort moeten passagiers vanuit het bus- en treinstation een langere afstand lopen naar de taxistandplaats. Voor ouderen, mensen met zware bagage en kinderen is dit wel heel vervelend. Ook is de taxistandplaats slecht zichtbaar vanuit het station. Bewegwijzering ontbreekt of is niet zichtbaar. Het is ook wenselijk om op bordjes in het centrum aan te geven waar de taxistandplaats zich bevindt.

Verder blijkt dat er nog steeds geen toiletvoorzieningen zijn voor taxichauffeurs bij het Centraal Station. Een andere wens van de taxichauffeurs is een ruimte bij het Centraal Station waar gerust en koffie gedronken kan worden.

Een goed bereikbare en zichtbare taxistandplaats is een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke (binnen)stad.

BurgerBelangen heeft de volgende vragen:

  • Bent u het er mee eens dat een taxidienst een belangrijke maatschappelijke functie vervult voor de stad?
  • Bent u, als college, bereid op korte termijn in gesprek te gaan met de taxichauffeurs?
  • Bent u bereid om samen met de taxichauffeurs naar mogelijkheden te zoeken om de taxistandplaats naar de centrumzijde, aan de voorkant van het station, te verplaatsen?
  • Bent u bereid om in het centrum op bordjes de taxistandplaats aan te geven zowel voor de bezoekers als voor de mensen die uitgaan?
  • Bent u bereid om met Prorail in overleg te gaan over de bewegwijzering op het station naar de taxistandplaats?

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Burhan Carlak

 

 

 

 

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners