Schriftelijke vragen over Shishalounges (28 juni)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over Shishalounges (28 juni)

Burhan Carlak heeft namens BurgerBelangen schriftelijke vragen gesteld aan het college over de effecten van het roken van de waterpijp in de Shishalounges.

 

Betreft:    Populariteit van Shisha lounges en de gezondheidseffecten van de waterpijp

Geachte college,

De waterpijplounge wint de laatste tijd veel aan populariteit in Nederland en dus ook in Hengelo. De lounge is met name populair bij de jonge rokers. Een medewerker komt de gevraagde shisha brengen: een waterpijp met tabak in één van de vele tabakssmaken die op de kaart van de bar staan. Het is niet alleen populair onder migrantenkinderen maar ook onder de Nederlandse jongeren.

Hygiëne is ontzettend belangrijk in een waterpijplounge. Het merendeel van de zaken is zeer schoon en de waterpijpen worden regelmatig gereinigd. Maar er moet wel controle zijn.

Het gebeurt wel eens dat jongeren uren van hun tijd doorbrengen in een rookwolk, men komt dus in aanraking met een forse hoeveelheid koolmonoxide. De waterpijp heeft tientallen soorten ingrediënten en smaakkeuzes, maar vele jongeren weten niet (of willen niet weten) dat het schadelijk is voor de gezondheid. Veel gebruikers zijn in de veronderstelling dat het veel minder schadelijk is dan roken. Terwijl het echter net zo schadelijk en verslavend is. Zo is vastgesteld bij een onderzoek in Syrië waarbij personen vergeleken werden die óf uitsluitend sigaretten rookten, óf alleen waterpijp, dat er geen relevante verschillen zijn gevonden in hun blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

Zo zijn er meer onderzoeken waaruit blijkt dat de waterpijp schadelijk is voor de gezondheid.

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/verslaving/113179-hoe-ongezond-is-de-rook-van-shisha.html

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hoe-schadelijk-de-waterpijp

http://www.e-gezondheid.be/waterpijp-roken-vier-misvattingen-die-absoluut-wereld-uit-moeten/actueel/1478#paragraphe2

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat dat nu uitgebreid onderzoeken.

In Nederland zijn regelmatig campagnes gevoerd rondom stoppen met roken. Men wil de risico’s van roken overbrengen aan de risicogroepen omdat roken verslavend is en talloze ziektes waaronder kanker kan veroorzaken.

Als gemeente besteedden wij qua preventie in het verleden specifieke aandacht aan het gebruik van de waterpijp binnen de voorlichting over middelengebruik . Als BurgerBelangen zijn wij van mening dat er permanent aandacht zou moeten zijn voor de gevolgen van het gebruik van de waterpijp. Er zouden bijvoorbeeld waarschuwingsteksten op de waterpijpen kunnen komen zoals wij die kennen op de pakjes sigaretten. Hetzelfde geldt ook voor de e-sigaret.

De winkeliers mogen hun klanten vragen om een ID te tonen om te bewijzen dat ze minstens 18 jaar zijn, zonder dit ID mogen ze geen sigaret of tabak kopen. Dat geldt helaas niet voor de Shisha lounge ondernemers. Er moeten instrumenten zijn om jonge bezoekers onder 18 jaar te identificeren. Wij hebben ook van de Shisha lounge ondernemers vernomen dat er bereidheid is voor samenwerking om jongeren bewust te maken voor de risico’s van roken. Wij moeten hiervan gebruik maken.

Verder is het belangrijk om duidelijk te hebben op welke wijze er toezicht is op het rookbeleid van de horeca. Het is natuurlijk niet wenselijk dat jongeren onder 18 jaar ook tabaksproducten kunnen nuttigen in Shisha lounges.

Vragen:

  • Bent u het er mee eens dat wij als gemeente vanuit medeverantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, op de hoogte moeten zijn van de mogelijke schadelijke en verslavende effecten van de waterpijp?
  • Bent u bereid zodra de resultaten van het RIVM onderzoek over waterpijpen bekend zijn deze te delen met ons, jongeren en horecaondernemers?
  • Wat gaat u doen in samenwerking met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit om er voor te zorgen dat jonge bezoekers onder 18 jaar geen tabaksproducten kunnen krijgen in Shisha lounges ?
  • Bent u bereid in samenwerking met preventieactiviteiten van Tactus, Wijkracht (jongerenwerk/LOES) en de GGD permanente preventieactiviteiten te ontwikkelen?
  • Bent u bereid om de betreffende horecaondernemers te begeleiden (waar nodig faciliteren) om samen jongeren te informeren over de schadelijkheid van de waterpijp, door o.a. de waterpijpen van stickers te voorzien en voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen.

 

Wij zien uw antwoord graag tegemoet,

 

Namens BurgerBelangen Hengelo

Burhan Carlak

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners