Veilige oversteekpunten en handhaving van de snelheid (14-06-2023)

Home 9 Nieuws 9 Veilige oversteekpunten en handhaving van de snelheid (14-06-2023)
13 juni, 2023

Jeffrey Scholten heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld, naar aanleiding van een ongeval met een minderjarige fietster. BurgerBelangen wil aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van fietsers en
voetgangers bij 50 km-wegen.

Betreft: Veilige oversteekpunten en handhaving snelheid

Geachte College,

Naar aanleiding van een recent ongeval met een minderjarige fietser aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo, wil BurgerBelangen graag aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van fietsers en
voetgangers bij 50 km-wegen. Het tragische incident benadrukt de noodzaak om maatregelen te nemen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. In het artikel ‘Bijna een jaar na
dodelijke aanrijding gaat het weer mis op Oldenzaalsestraat: “Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”’ van Tubantia wordt de ernst van de situatie treffend beschreven.
(https://www.tubantia.nl/hengelo/bijna-een-jaar-na-dodelijke-aanrijding-gaat-het-weer-mis-opoldenzaalsestraat-het-is-verschrikkelijk-wat-er-is-gebeurd~a6692578/)

Onlangs heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsplan vastgesteld, waarin verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers als prioriteit wordt gesteld. Bovendien zullen wij binnenkort in de
gemeenteraad spreken over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Vooruitlopend op dit plan willen we u al enkele vragen stellen.

Daarnaast wil BurgerBelangen graag uw aandacht vragen voor handhaving op snelheid binnen de gemeente Hengelo en de behoefte aan veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers op
drukke toegangswegen. Het implementeren van beter verlichte oversteekplekken en snelheidsverlagende maatregelen, zoals bijvoorbeeld bij de oversteekplaats Tijertspad/ Deurningerstraat, zou een significante bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Daarom de volgende vragen:
1. Bent u bereid om onderzoek te doen naar mogelijke veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers op drukke toegangswegen en daarbij specifiek te kijken naar de implementatie van verlichte oversteekplekken en snelheidsverlagende maatregelen, zoals bijvoorbeeld bij de oversteekplaats Tijertspad/Deurningerstraat?
2. Kunt u ons informeren over eventuele andere initiatieven of maatregelen om de  verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers op drukke toegangswegen te verbeteren, naast de genoemde verlichte oversteekplekken en snelheidsverlagende maatregelen?
3. Bent u bekend met het initiatief van het Openbaar Ministerie om flexflitsers in te zetten voor het handhaven van de maximumsnelheid op diverse locaties? Heeft de gemeente Hengelo overwogen om een aanvraag in te dienen, of heeft zij reeds een aanvraag ingediend, voor het verkrijgen van een flexflitser zoals geïntroduceerd door het Openbaar Ministerie? Dit zou de gemeente de mogelijkheid bieden om de verkeerssnelheid
op risicovolle locaties effectiever te handhaven en daarmee bij te dragen aan de verkeersveiligheid in onze gemeente.
4. Hoe wordt momenteel de handhaving van de maximumsnelheid op risicovolle locaties in de gemeente Hengelo uitgevoerd? Wordt er samengewerkt met de politie en/of het Openbaar Ministerie?
En zijn er plannen om de handhaving te intensiveren of gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals flexflitsers, om de verkeerssnelheid effectiever te handhaven?
5. Zijn er specifieke locaties in de gemeente Hengelo die als bijzonder gevaarlijk worden beschouwd voor fietsers en voetgangers? Zo ja, welke maatregelen worden overwogen of genomen om de verkeersveiligheid op deze locaties te verbeteren?
6. Welke rol ziet de gemeente Hengelo weggelegd voor bewonersparticipatie bij het identificeren van knelpunten en het ontwikkelen van oplossingen voor veilige
oversteekplekken en verkeersveiligheid in het algemeen?

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Scholten
BurgerBelangen Hengelo

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners