Jeffrey Scholten stelt vragen over jeugdcriminaliteit in Hengelo (06-06-2023)

Home 9 Nieuws 9 Jeffrey Scholten stelt vragen over jeugdcriminaliteit in Hengelo (06-06-2023)
6 juni, 2023

Jeffrey Scholten heeft namens BurgerBelangen vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het gaat om vragen over de jeugdcriminaliteit in Hengelo. We zijn dit weekend geschrokken van de berichten in de krant over gewelddadige acties van een groep jongeren.

Betreft: Jeugdcriminaliteit in Hengelo

Geacht College,
Wij hebben een aantal vragen naar aanleiding van recente berichten in de media over openbare zware geweldpleging in Hengelo van een jeugdbende, maar ook de zorgen die de politie eerder heeft geuit als het gaat om de toename van jeugdcriminaliteit.

1. Hoe beoordeelt u de recente gevallen van poging tot doodslag, gepleegd door tieners in Hengelo?
2. Heeft u inzicht in de achtergrond en mogelijke oorzaken van de vorming van de gewelddadige jeugdgroep?
3. Wat zijn de belangrijkste oorzaken die volgens u hebben bijgedragen aan de toename van jeugdcriminaliteit in Hengelo?
4. In hoeverre is, en wordt er, samengewerkt met relevante instanties en organisaties om de opkomst en activiteiten van gewelddadige jeugdgroepen te monitoren en aan te pakken?
5. Hoe versterkt de gemeente de samenwerking met scholen, jeugdwerkers en hulpverleningsorganisaties om vroegtijdige signalering van risicojongeren te verbeteren en hen effectiever te ondersteunen?
6. Welke preventieve maatregelen worden er genomen om jongeren in Hengelo te behoeden voor gewelddadig gedrag en hen alternatieve paden te bieden?
7. Hoe zit het met de beschikbaarheid en kwaliteit van jeugdzorg- en begeleidingsdiensten in Hengelo? Zijn er voldoende middelen en personeel om jongeren die risico lopen op jeugdcriminaliteit te ondersteunen?
8. Worden de ouders van de betrokken minderjarigen ook betrokken bij de maatregelen om jeugdcriminaliteit te verminderen? Zo ja, op welke manier?
9. Worden er specifieke programma’s of interventies ingezet om jongeren die vatbaar zijn voor gewelddadig gedrag te identificeren en hen te begeleiden naar positieve keuzes en gedrag?
10. Voor de aanpak van jeugdcriminaliteit is voor 27 gemeenten in Nederland vanaf 2025 structureel 143 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld door justitieminister Dilan Yesilgöz en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Zij willen met een brede aanpak voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit en daarin doorgroeien. Heeft de gemeente Hengelo ook een aanvraag gedaan voor extra financiële middelen om jeugdcriminaliteit aan te pakken? Zo ja, hoeveel middelen krijgen wij tot onze beschikking en hoe gaan deze ingezet worden. Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Jeffrey Scholten
BurgerBelangen Hengelo

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners