Behoud van IJsbaan Twente mede door éénmalige financiële bijdrage van Hengelo (20-04-2023)

Home 9 Nieuws 9 Behoud van IJsbaan Twente mede door éénmalige financiële bijdrage van Hengelo (20-04-2023)
19 april, 2023

Martin Prigge heeft in de raadsvergadering mooi verwoord waarom BurgerBelangen instemt met een eenmalige financiële bijdrage van 1 euro per inwoners voor de IJsbaan Twente. De ijsbaan kan hierdoor komend seizoen openblijven voor oa heel veel schaatsers uit Hengelo! De Hengelose ijsclub is zelfs de grootste vereniging die deze baan gebruikt.
Hieronder de bijdrage van Martin:

Voorzitter,

Kunnen we het ons permitteren om éénmalig 81.000 euro bij te dragen aan het kunnen openhouden van een regionale breedte- en topsportvoorziening waar tienduizenden Twentse schaatsliefhebbers, waaronder ook duizenden Hengeloërs, gedurende vele maanden per jaar veel plezier aan beleven? Wat BurgerBelangen betreft is het antwoord: ja dat kunnen we.
Financieel gezien maakt onze algemene reserve van ruim 56 miljoen het mogelijk de 81.000 euro incidenteel bij te dragen zonder dat we daarmee andere opgaven ernstig in gevaar brengen. Het past ook in de ambitie van dit college om te blijven investeren in goede sportvoorzieningen voor onze inwoners en daarmee de gezondheid van onze inwoners.
De in het raadadvies genoemde argumenten zijn wat ons betreft dan ook zeer overtuigend om éénmalig bij te gaan dragen aan het exploitatietekort van de ijsbaan Twente.

Dan de vraag: is het een onredelijk verzoek van de gemeente Enschede om deze bijdrage te vragen voor de ijsbaan Twente waar zij beleidsmatig en financieel verantwoordelijk voor is, net zoals wij dat zijn voor het FBK-atletiekstadion, Almelo voor haar IISPA turnhal en Nijverdal voor haar zwembad het Ravijn? We denken dat dit verzoek niet onredelijk is gezien de impact voor alle schaatsliefhebbers uit de gehele regio en zeker ook uit Hengelo en gezien de omvang van het tekort dat overigens voor een groot deel door de toegenomen energielasten wordt verklaard.
Vraag is wel wat het toekomstperspectief is? We lezen dat er op korte termijn een onderzoek komt naar het toekomstperspectief van de IJsbaan Twente waarbij ook extra wordt ingezet op duurzaamheid en een bredere inzet dan alleen voor schaatsen in het winterseizoen. Wij vragen de wethouder ons mee te nemen in dit onderzoek en de uitkomsten daarvan met ons te delen.

Wat we sinds gisteravond weten is dat wij als raad akkoord gaan met een innige samenwerking met Enschede in de Spoorzone Hengelo Enschede. En precies in de kern van die spoorzone ligt de ijsbaan Twente. Na Thialf de snelste ijsbaan van Nederland, een broedplaats van onze schaatstalenten, ook een paar uit Hengelo waar we terecht trots op mogen zijn.
Waar 18 verenigingen bij zijn aangesloten, en daarvan is de helft buiten Enschede, en met onze Hengelose ijsclub als de grootste vereniging. Deze bijdrage is daarmee ook te zien als een bijdrage aan het aantrekkelijk houden en door ontwikkelen van een iconische sportarena in de spoorzone Hengelo-Enschede.

Voorzitter, ik sluit af.
1 euro per inwoner om het schaatsseizoen 2023-2024 voor vele tienduizenden Twentenaren zeker te stellen is wat BurgerBelangen betreft een verantwoorde bijdrage uit de algemene reserve. En gezien de bijdrage van andere gemeenten doet dit recht aan het Noaberschap in onze regio. Kijk naar de gemeente Haaksbergen, die slechts een kleine algemene reserve heeft maar wel 25.000 euro gaat bijdragen, omdat ook zij het belang voor hun inwoners inzien.
En ja, wij gunnen het Enschede dat zij in staat wordt gesteld te onderzoeken hoe zij deze ijsbaan Twente toekomst kan geven, en wij gunnen het onze schaatsliefhebbers en onze kinderen van groep 5 en 6 dat zij ook het komende seizoen nog kunnen schaatsen in de spoorzone Hengelo Enschede.

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners