Zohra Hammami stelt vragen over sluiting tennishal Veldwijk (19-4-2023)

Home 9 Nieuws 9 Zohra Hammami stelt vragen over sluiting tennishal Veldwijk (19-4-2023)
19 april, 2023

Tijdens de raadsvergadering gisteren stelde Zohra Hammami namens BurgerBelangen vragen aan de wethouder over de sluiting van tennishal Veldwijk. De huidige gebruikers, met name de 75-plussers, zijn teleurgesteld en vragen zich af of ze nog wel kunnen blijven tennissen nu ze niet meer in de buurt terecht kunnen. Stichting Tennishal Veldwijk was sinds september in gesprek met de gemeente: had de sluiting niet minimaal een seizoen uitgesteld kunnen worden om in die tijd naar alternatieven voor de exploitatie te zoeken?
We willen allemaal dat ouderen actief zijn en blijven, reden voor Zohra om de volgende vragen te stellen:


Sluiting tennishal Veldwijk

Op 21 maart hebben we in de krant kunnen lezen dat de laatste tennishal in Hengelo dicht gaat. Overdag zijn er gemiddeld ruim 120 ouderen per week hier aan het tennissen. In de avonduren zijn het ca. 240 tennissers per week van diverse leeftijden.
Huidige gebruikers, en dat zijn met name 75-plussers, zijn bang dat ze moeten stoppen nu ze niet meer in de buurt kunnen blijven tennissen. Hoe is het mogelijk vragen zij zich af (en wij met hen), aangezien we allemaal willen dat ouderen actief zijn en blijven.

Sinds september vorig jaar zijn de gemeente (de eigenaar van de sporthal) en Stichting Tennishal Veldwijk in gesprek geweest over de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming voor een overgangsjaar tot duidelijk is wat er met de gemeentelijke sportaccommodaties gaat gebeuren. Mondelinge toezeggingen door de gemeente hierover zijn, ondanks een verzoek daartoe van het bestuur van de Stichting, niet schriftelijk vastgelegd.
Om geen te groot financieel risico te lopen is vervolgens de huur door de Stichting opgezegd. De sluiting van de tennishal had wat de Stichting betreft voor minimaal een seizoen uitgesteld kunnen worden om in die tijd naar alternatieven te zoeken voor de exploitatie van de tennishal.

Er zijn onlangs schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp sportverenigingen en de terugloop van gebruikers en bestuursleden. Vooruitlopend op de beantwoording hiervan willen wij aan het college de volgende vragen stellen die direct betrekking hebben op de sluiting van de tennishal in Veldwijk.

  1. Is het college het met ons eens dat ouderen zoveel mogelijk in beweging moeten blijven?
  2. Waarom moet de tennishal dicht? Op 15 augustus neemt de gemeente de tennishal terug. Wat gaat er dan mee gebeuren?
  3. Waarom werkt de gemeente niet mee aan een overgangsjaar zodat de Stichting en de gebruikers meer tijd gegund wordt om naar alternatieven te zoeken
  4. Wat zijn de exploitatielasten om de tennishal in ieder geval nog een seizoen open te houden? Is onderzocht of er subsidie mogelijk is ter dekking van de hogere energielasten?
  5. Wat gaat het college doen om met name de oudere gebruikers tegemoet te komen en te voorkomen dat ze moeten stoppen met het beoefenen van hun sport?

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners