BurgerBelangen Hengelo

Verkiezingsprogramma
Home 9 Verkiezingsprogramma

Hier vindt u het verkiezingsprogramma van BurgerBelangen Hengelo waarmee we de grootste partij van Hengelo zijn geworden. Dit programma gaat wat ons betreft de basis vormen voor de agenda van de komende vier jaar. We gaan voor voor een ambitieus programma dat recht doet aan het Belang van Hengelo. De onderhandelingen zijn in volle gang

Klik op INLEIDING en de HOOFDSTUKKEN voor meer informatie. Er is ook een gesproken versie bij ieder hoofdstuk gevoegd. Het programma is ook als PDF te downloaden.

INLEIDING

1. Wonen in Hengelo aantrekkelijk voor iedereen 

 • Goede huisvesting vereist een krachtige aanpak van alle spelers
 • Meer aandacht voor onze wijken
 • Onze binnenstad mag gezien worden
 • Beckum en Oele behouden eigen karakter

2. Klimaat, natuur en milieu raakt ons allemaal

 • Klimaatverandering dwingt tot gerichte keuzes
 • Er is nooit teveel natuur
 • Dierenwelzijn is niet vrijblijvend
 • Afvalverwerking raakt iedereen

3. Veiligheid is een kerntaak

 • Een veilige leefomgeving maken we samen
 • Verkeersveiligheid is altijd urgent

4. Sport, cultuur en recreatie geven vitaliteit

 • Sport zorgt voor vitaliteit
 • Kunst en cultuur verbindt en draagt bij aan leefbaarheid

5. Werk & inkomen in de basis geregeld en de economie duurzaam versterken

 • Werk en inkomen voorkomt sociale uitsluiting
 • Een sterke en duurzame economie regionaal regelen
 • Niet snijden in het openbaar vervoer

6. Onderwijs geeft perspectief

 • Goede aansluiting met bedrijfsleven, zorg en overheid
 • Kwetsbare jongeren beschermen en weerbaar maken

7. Zorg en gezondheid beschikbaar en bereikbaar

 • Er moet structureel meer geld beschikbaar komen voor preventie
 • Investeren in de wijkcentra verdient zich terug
 • Vrijwilligerswerk maakt de samenleving leefbaarder
 • Armoede op meerdere fronten aanpakken

8. Bestuur, organisatie en communicatie op orde

 • Goede communicatie is essentieel
 • De dienstverlening kan altijd beter
 • Financiën moeten op orde zijn

 

Gesproken versie van de inhoudsopgave:

Er is ook een brailleversie beschikbaar. Via CONTACT kan een brailleversie worden aangevraagd. 

Er is ook een grootletterversie
en een ingesproken versie van het verkiezingsprogramma (per hoofdstuk).

De gesproken versie van de inleiding is hieronder te beluisteren.