BurgerBelangen Hengelo

Geert Wieffer, Raadslid

Mijn naam is Geert Wieffer, 70 jaar en 48 jaar getrouwd. Onze kinderen zijn al jaren “de-deur-uit”. Ik ben een geboren en getogen Hengeloër en heb altijd gewerkt in Twente. We woonden steeds in Hengelo-Noord: eerst in de Noork, Sterrenbuurt, Hasseler Es en nu in de wijk Slangenbeek.  Ik voel me een Twentenaar met een sterk gevoel voor Noaberschap.

Mijn beroep was bedrijfsopleider bij Holec en daarna bij STODT (Kenniscentrum Productietechniek). Het verder ontwikkelen en bieden van groeikansen van werknemers, was altijd mijn drijfveer.
Sinds mijn pensionering ben ik:

 • Actief in het begeleiden van studenten om de werkgelegenheid in Twente te bevorderen.
 • Bestuurslid van de wijkraad Slangenbeek om de saamhorigheid in buurten te vergroten.
 • Actief in de politiek als fractieondersteuner voor BurgerBelangen. Een lokale partij, met gedreven partijgenoten, die qua gedachtengoed aansluiten bij mijn idealen.

Ik zet mij in voor:

 • Meer participatie van bewoners, door het stimuleren van initiatieven over hun eigen woonomgeving. Het gemeentelijk ambtenarij moet daarbij dienstverlenend zijn.
 • Het bevorderen van saamhorigheid in buurten en wijken (Noaberschap 2.0).
 • Meer (zorg- en jeugd-) voorzieningen in de wijken, dichtbij de bewoners.
 • Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor ouderen en starters.
 • Veilige straten voor fietsers en voetgangers. Het handhaven van 30 km in de wijk.
 • Een groenere omgeving met veel meer gras, struiken  en bomen in Hengelo.
 • Duurzaamheid; Betaalbare energie en hergebruik van schaarse materialen.
 • Minder overheidskosten en bureaucratie met eenvoudige en duidelijke overheidsregels.

Bent u het mij eens, stem dan op mij als vertegenwoordiger van de wijk Slangenbeek. 

G.Wieffer@BBHengelo.nl

Zie ook mijn video