BurgerBelangen Hengelo

Jacqueline Freriksen, Wethouder

Hallo, ik ben Jacqueline Freriksen. Sinds mijn trouwen met Igno, ruim 35 jaar geleden, woon ik in Hengelo. Samen hebben wij twee dochters, één schoonzoon en twee kleinzoons.

Ik werk ruim 30 jaar als leidinggevende. Ooit begonnen in de gezondheidszorg en daarna een aantal jaren bij het UWV. Vanaf 2005 werk ik bij de gemeente Almelo, eerst een aantal jaren als manager HRM en informatisering. Sinds 2013 ben ik als manager overgestapt naar het Sociaal Domein. In deze functie zie en hoor ik veel over het wel en wee van inwoners en het maakt me bewust over wat er anders en beter kan binnen het sociaal domein en daarbuiten in een stad.

De afgelopen 4 jaar heb ik gebruik kunnen maken van mijn kennis en ervaring en deze ingezet als raadslid van BurgerBelangen Hengelo. Een lokale partij die niet gebonden is aan landelijke richtlijnen en programma’s maar zich volledig kan richten op de plaatselijke belangen. Een partij waar ik trots op ben juist omdat deze belangen van stad en inwoners leidend zijn in ons handelen. Dat doen we als partij met respect voor elkaar omdat we van mening zijn dat we elkaar nodig hebben om het verschil te maken voor de inwoners van Hengelo, de stad, de maatschappij. Betrokken en betrouwbaar zijn als bestuur en hier een rol in kunnen spelen om dit te bewerkstelligen. Dat is wat mij beweegt om in de politiek actief te zijn en te willen blijven.

Nu de binnenstad langzaam maar zeker vorm en inhoud krijgt is het tijd voor de wijken. Inwoners moeten veel meer betrokken worden als het om de leefbaarheid van de eigen wijk of buurt gaat. Zij weten dondersgoed wat ze willen in hun wijk of buurt. De gemeente hoeft ook niet alles voor te schrijven of te regelen.

Ik vind het belangrijk dat er beter geluisterd wordt naar de wensen, meningen en signalen van de inwoners. Participatie moet niet alleen een woord zijn, maar er moet naar gehandeld worden vanuit de gemeente. Het motto moet zijn: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We willen een transparante gemeentelijke overheid die haar afspraken en toezeggingen nakomt. In de communicatie gaat het nog zo vaak verkeerd. Er wordt niet goed geluisterd en dus niet gehoord wat inwoners belangrijk vinden.

Samen met de fractie van BurgerBelangen wil ik me inzetten voor de belangen van u als inwoner en daarmee voor Hengelo als stad. Mijn inzet voor u zal zich richten op het meedenken en meepraten, maar ook het stellen van kaders voor het beleid van de gemeente in het belang van de inwoners van Hengelo. In het bijzonder wil ik me inzetten voor:

  • meer zeggenschap en invloed in je eigen wijk of buurt
  • meer activiteiten voor jongeren en ouderen in de wijk
  • een sociaal sterke samenleving en de terugkeer van noaberschap
  • goede aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt
  • een veilige leefomgeving en verkeersveiligheid
  • een dienstverlenende overheid die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt

Wil je met me kennismaken en jouw verhaal met me delen? Mail me en we spreken af voor een kop koffie – j.freriksen@BBHengelo.nl