BurgerBelangen Hengelo

Zohra Hammami, Raadslid

Wie ben ik?

Zohra Hammami, 58 jaar en moeder van 2 kinderen. Op negenjarige leeftijd naar Nederland gekomen. Twee keer geremigreerd. Als sociaal werker en coördinator vrijwilligers werkzaam bij Wijkracht, team Menthol en Taalpunt Hengelo. 35 jaar werkervaring in de welzijnssector.

Brede interesses en de wens om kennis en ervaring in te zetten voor verbeteringen in de Hengelose samenleving. Ik draag een warm hart toe aan een beter sociaal klimaat voor iedereen, goede omgangsvormen en een duurzame en fijne leefomgeving.

Wat wil ik bereiken?

Minder van bovenaf bepalen en meer van onderop, samen met de burgers. Dit vraagt om duidelijke communicatie en investeren in goede relaties en creëren van vertrouwen door regels, procedures en protocollen af te schaffen en/of te verminderen. De burger centraal en niemand valt meer tussen wal en schip.

Iedereen doet mee. Ondersteunen van kwetsbare groepen, zoveel mogelijk op maat, de menselijke maat. Dit vraagt tijd, aandacht en betrokkenheid maar ook kritisch blijven kijken naar wet- en regelgeving en aan de kaak stellen wat niet (meer) werkt of belemmert.

 Verbindingen leggen voorbij scheidslijnen en ervoor zorgen dat de spanning tussen systeem en leefwereld weggenomen en overbrugd wordt. Ervoor zorgen dat de beweging tussen de wereld van organisaties en instellingen en de wereld van de inwoners van Hengelo weer bij elkaar komt. De taal van de staat weer verbinden met de taal van de straat. Daar wil ik mij de komende jaren voor inzetten.