Amendement De Brinktoren (kaders Marktplein, 2-7-2020)

Home 9 Nieuws 9 Amendement De Brinktoren (kaders Marktplein, 2-7-2020)

Hieronder het ‘Amendement De Brinktoren’, deze wordt door BB ingediend in de raad van 2 juli, bij het vaststellen van de kaders voor het proces Marktplein.

 

De gemeenteraad van Hengelo bijeen op 2 juli 2020,

Constaterende dat:

  • de Brinktoren een geheel eigen stijl heeft;
  • veel inwoners de Brinktoren een doorn in het oog vinden.

Overwegende dat:

  • de toegevoegde waarde en mogelijke functie discutabel is;
  • de stijl een belemmering kan zijn voor het totale beeld van de markt.

 

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 4 Samenvattend & suggesties van de Raad de volgende tekstuele aanpassing door te voeren:

De Brinktoren (die geen eigendom is van de gemeente) moet kan in het geheel betrokken worden in

het plan van de markt als dit een passend onderdeel kan zijn. en een functie gegeven worden. Het behoud van de toren mag ter discussie gesteld worden.

 

Jacqueline Freriksen

BurgerBelangen

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners