Amendement Fietsenstalling onder het Marktplein (kaders Marktplein 2-7-2020)

Home 9 Nieuws 9 Amendement Fietsenstalling onder het Marktplein (kaders Marktplein 2-7-2020)

Hieronder vindt u het ‘Amendement Fietsenstalling onder het marktplein’ zoals deze door BB wordt ingediend in de raad van 2 juli, bij het bepalen van de kaders van het proces Marktplein.

 

De gemeenteraad van Hengelo bijeen op 2 juli 2020

 

Constaterende dat:

  • het raadsbesluit Kaders en voorbereidingskrediet proces Marktplein (zaaknummer 3081492) ter besluitvorming voorligt;
  • bij 3.8 toegankelijkheid en bereikbaarheid de voorkeur wordt uitgesproken op, onder of nabij het marktplein een fietsenstalling te realiseren.

Overwegende dat:

  • een fietsenstalling onder de markt een kostbare operatie gaat worden;
  • de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling de uitvoeringsplanning in belangrijke mate zal gaan bepalen
  • fietsenstallingen ondergronds door veel mensen niet als prettig worden ervaren;
  • goedkopere alternatieven voor handen zijn door leegstaande winkelpanden aan de markt te huren;

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 1.2 planning de  volgende tekstuele aanpassing:

Bij voorkeur dient er op, onder of nabij het marktplein een fietsenstalling te worden gerealiseerd.

 

Han Daals

BurgerBelangen Hengelo

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners