Resultaat vragen BurgerBelangen: extra afvalbakken in binnenstad (15 januari)

Home 9 Nieuws 9 Resultaat vragen BurgerBelangen: extra afvalbakken in binnenstad (15 januari)

Naar aanleiding van schriftelijke vragen die BB onlangs aan het college heeft gesteld over afvalbakken in de binnenstad heeft de gemeente de noodzaak ingezien en een aantal extra bakken geplaatst. Wij hopen dat de gemeente de komende tijd nog meer afvalbakken zal gaan plaatsen.

Hieronder ziet u de schriftelijke vragen over afvalbakken op het Schouwburgplein, gesteld op 3 december.

 

Geacht college,

Op het antwoord van uw college d.d. 20 november op de schriftelijke vragen m.b.t. de afvalbakken op Schouwburgplein (zaaknummer 228607) hebben wij nog aanvullende vragen.

Wij zijn blij te vernemen dat uw College van plan is in de toekomst de proef met de gescheiden bakken verder te gaan invoeren in de gehele binnenstad, ook in het kader van de herinrichting van de binnenstad. Wat echter niet helemaal duidelijk naar voren is gekomen in de schriftelijke vragen is dat het probleem op dit moment het acute tekort betreft aan afvalbakken als gevolg van de bezuinigingsronde. Daarmee gepaard gaand zien we een toename van zwerfvuil in de binnenstad met als gevolg overbodig schoonmaakwerk voor Gildebor. Wij willen graag een nette en verzorgde binnenstad waarin mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en daar ook de kans toe krijgen.

Daarom hebben wij de volgende aanvullende vragen aan het college:

  1. Is het college het met ons eens dat als gevolg van de bezuinigingsronde op de bakken het zwerfvuil is toegenomen in de binnenstad?
  2. Is het college het met ons eens dat hiervoor direct een oplossing moet worden gevonden?
  3. In het kader van de herinrichting wordt er ook opnieuw gekeken naar het straatmeubilair. Is het mogelijk om in afwachting van het plaatsen van de gescheiden bakken, een tijdelijke oplossing voor dit probleem te bedenken?

U zegt verder over het plaatsen van gescheiden bakken: “hiervoor is thans geen ruimte in de begroting”.

  1. Kunt u ons dan vertellen per wanneer er wel ruimte is in de begroting en binnen welke termijn de nieuwe bakken geplaatst gaan worden?

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Simon Haverkate                                                                                                                   Fractievertegenwoordiger BurgerBelangen

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners