Motie: Watertappunten in Hengelo (14 januari)

Home 9 Nieuws 9 Motie: Watertappunten in Hengelo (14 januari)

Op dinsdag 14 januari heeft BurgerBelangen de motie: Watertappunten in Hengelo, ingebracht. Met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen is de motie aangenomen.

Motie: Watertappunten in Hengelo

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op dinsdag 14 januari 2020,

Constaterende dat:

  • het drinken van water goedkoop en gezond is;
  • landelijk subsidie aangevraagd kon worden voor watertappunten op schoolpleinen;
  • in Nederland steeds meer openbare toegankelijke watertappunten aanwezig zijn en dat
  • Hengelo hierin achterblijft.

Overwegende dat:

  • wij het belang inzien dat onze inwoners vitaal en gezond zijn;
  • het drinken van kraanwater gestimuleerd moet worden, o.a. op scholen;
  • het drinkwater openbaar aanbieden belangrijk is om dit doel te bereiken.

Draagt het college op:

  • een mogelijke uitbreiding van watertappunten in de binnenstad te onderzoeken en de uitkomst van dit onderzoek voor te leggen aan de raad;
  • inzicht te geven welke scholen van het primair- en voortgezet onderwijs watertappunten gerealiseerd hebben op het schoolplein en de uitkomsten voor te leggen aan de raad;
  • waar dit niet is gebeurd de schoolbesturen te stimuleren om watertappunten op de schoolpleinen te realiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              En gaat over tot de orde van de dag.                                                                                                                                                                  BurgerBelangen Hengelo                                                                                                                                                                                Burhan Carlak

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners