Schriftelijke vragen over vuurwerkvrije zone met oud en nieuw (14 nov)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over vuurwerkvrije zone met oud en nieuw (14 nov)

Burhan Carlak heeft namens BurgerBelangen schriftelijke vragen gesteld aan het college over vuurwerkvrije zones met voor komende oud en nieuw.

Betreft:   Tijd voor  een vuurwerkvrije zone

 

Geacht College,

Nu de jaarwisseling dichterbij komt, zien wij dat steeds meer bedrijven via allerlei manieren reclamecampagnes voeren voor sier-en knalvuurwerk.

De fractie van BurgerBelangen vindt dat er nu al geanticipeerd zou kunnen worden. Nu al kunnen eventuele preventieve maatregelen genomen worden. In ons programma hebben wij de hiernavolgende passage m.b.t. vuurwerk opgenomen: “BurgerBelangen wil graag experimenteren met het terugdringen van het massaal afsteken van vuurwerk rond oudejaarsdag. Bijvoorbeeld door het organiseren van een groots siervuurwerk in combinatie met vuurwerkvrije zones bij het ziekenhuis, scholen en zorginstellingen.”

Wij zijn blij dat ook het college in het collegeprogramma aandacht heeft gegeven aan dit onderwerp. Onder de paragraaf ‘leefbare en veilige stad’ kunnen we lezen: “Wij willen een vuurwerkevenement in de binnenstad en bezien wat daarvan de maatschappelijke effecten zijn.”

In Hengelo hebben wij de laatste jaren fors minder schade door vuurwerk. Desalniettemin zijn wij van mening dat er meerdere maatregelen genomen zouden moeten worden. Wij zijn van mening dat de tijd rijp is voor een vuurwerkvrije zone.

Zoals u al weet bracht vorig jaar de Onderzoeksraad voor Veiligheid een kritisch rapport uit over de jaarwisseling. Ze concludeerden dat risico’s tijdens de viering van oud en nieuw onaanvaardbaar groot zijn. Dat de omstandigheden, veel mensen op straat en donker, in combinatie met risicovol gedrag van de afstekers een gevaarlijke cocktail zijn tijdens iedere oud en nieuw.

Op de website van Rijksoverheid, Onderzoekraad voor Veiligheid, Politie, leef.nl/kennisbank/gevaren-van-vuurwerk staan de volgende analyses:

 • Vuurwerk is vaak mooi, maar het afsteken ervan brengt gevaren met zich mee. Elk jaar weer gebeuren er ongelukken waarbij de vingers, de handen, de ogen en het hoofd de meest getroffen lichaamsdelen zijn. Minder bekend is dat vuurwerk ook de oren tijdelijk of soms zelfs blijvend kan beschadigen.
 • Er wordt geschat dat elk jaar 800 à 1600 mensen blijvende gehoorschade oplopen door de harde knallen van vuurwerk. Sommige soorten vuurwerk halen 160 decibels (dB) of meer! Ter verduidelijking: de grens waarboven gehoorschade kan optreden ligt bij 120 dB, een rockconcert geeft 110dB, een geweerschot 140 dB. De vingers in de oren stoppen kan helpen, maar beter is het om oordopjes te dragen wanneer u vuurwerk afsteekt of er buiten naar gaat kijken.
 • Door al het afgestoken vuurwerk treedt er vlak na de jaarwisseling voor een korte tijd zware luchtvervuiling op, met name in de steden. Hoe snel dit verdwijnt hangt af van factoren als de windsnelheid en neerslag. Mensen met een luchtwegaandoening zoals astma en mensen met een zwakke gezondheid wordt aangeraden binnen te blijven.
 • Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het (meestal zware) vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. De politie wil de online handel in illegaal vuurwerk terugdringen. Zodra de politie online handel in verboden vuurwerk tegenkomt, worden kopers en verkopers achterhaald en gaat de site op zwart. Een andere maatregel is het online frustreren van de handel in illegaal vuurwerk. In samenwerking met partners als Instagram en Facebook zijn daardoor al meerdere websites en forums uit de lucht gehaald.
 • Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest.
 • Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt wel milieuvervuiling: fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem en het water. Gelukkig zijn er manieren om de vervuiling van vuurwerk te beperken.
 • Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof, waarop zware metalen meeliften. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40 keer zo hoog als normaal. Het inademen ervan is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid of longziekte.
 • Vanwege die zware metalen geeft siervuurwerk meer schadelijke uitstoot dan knalvuurwerk. Knalvuurwerk geeft wel meer kans op gehoorschade.
 • Elk jaar zijn er meer dan 800 vrachtauto’s nodig om al het afval van vuurwerk op te ruimen.

 

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college:

 1. Kunnen wij de komende jaarwisseling in Hengelo zoals vermeld in het collegeprogramma een vuurwerkevenement in de binnenstad verwachten zodat mensen hierdoor minder geneigd zijn om zelf vuurwerk af te steken?
 2. Bent u bereid om een vuurwerkvrije buurt of zone aan te wijzen?
 3. Kunt u ons tijdig informeren over extra maatregelen dit jaar om schade van vuurwerk aan mens, natuur, milieu en dierenwelzijn nog verder te beperken?
 4. Wat gaat u nog meer doen om bewustwording over risicos en schadelijkheid van vuurwerk en knallers onder jeugdigen te vergroten?
 5. Welke maatregelen treft u dit jaar om na de jaarwisseling zorg te dragen dat veroorzakers van vuurwerkafval op straat hun verantwoordelijkheid nemen?

 

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van BurgerBelangen Hengelo

Burhan Carlak

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners