Sluiting HeArtGallery (29 augustus)

Home 9 Nieuws 9 Sluiting HeArtGallery (29 augustus)

Persbericht 29 augustus 2019

Bij BurgerBelangen, GroenLinks, Pvda en Lokaal-Hengelo is grote ongerustheid ontstaan nu HeArtGallery heeft aangekondigd haar activiteiten te gaan stoppen. HeArtGallery geeft aan dat duidelijkheid over de nieuwe cultuurvisie voor hen te laat komt en niet in staat te zijn de kosten voor 2020 gedekt te krijgen.

Hengelo dreigt hiermee een toonaangevend podium voor de professionele beeldende kunst te verliezen. Dit is voor BurgerBelangen, GroenLinks, PvdA en Lokaal-Hengelo niet acceptabel. HeArtGallery biedt een belangrijke bijdrage aan het weinige dat er in Hengelo nog over is van de professionele beeldende kunst.

Ondanks alle beloften van het college in het collegeprogramma dat kunstenaars en kleinenere culturele organisaties kansen moeten worden geboden en nauwer betrokken moeten worden bij het realiseren van een bruisende binnenstad, blijken dit in de praktijk loze woorden.

Het college verschuilt zich achter de aangekondigde evaluatie van de huidige kunst en cultuurnota die in 2020 afloopt. Tot die tijd moeten podia voor de professioneel beeldende kunst zich maar zien te redden.

Voor een meerderheid van de Hengelose politiek een acceptabele situatie.

BurgerBelangen, GroenLinks, PvdA en Lokaal-Hengelo vinden dit onbegrijpelijk, omdat met name de professioneel beeldende kunst zorgt voor een verrijking van het woonklimaat en HeArtGallery zich op dat gebied heeft bewezen.

BurgerBelangen, GroenLinks, PvdA en Lokaal-Hengelo roepen het college dan ook op zo spoedig mogelijk met HeArtGallery in gesprek te gaan, een passende oplossing te vinden en met een voorstel naar de raad te komen, zodat HeArtGallery een bijdrage kan blijven leveren aan een bruisende binnenstad.

Voor meer informatie of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met

Han Daals, fractievoorzitter BurgerBelangen  06-50244550

Jan Evers, fractievoorzitter GroenLinks 06-53350321

Marie-Jose Luttikholt, fractievoorzitter PvdA 06-11361803

Sevije van Wier, fractievoorzitter Lokaal Hengelo 06-11045698

 

GroenLinks wil in de raad van 3-9-2019 mede namens BurgerBelangen, PvdA en LokaalHengelo onderstaande vragen stellen over de situatie rond HeArtGallery.

Met het vaststellen van de kadernota 2020 heeft de raad besloten vooralsnog geen middelen beschikbaar te stellen voor HeArtGallery, maar eerst tot een nieuwe cultuurvisie te willen komen. Bij brief van 23-8-2019 heeft HeArtGallery vervolgens laten weten geen financiële mogelijkheden te zien om, in afwachting van de cultuurvisie en de uitwerking daarvan, haar activiteiten te continueren. Per 1-1-2020 wordt de deur gesloten.

GroenLinks, BurgerBelangen, PvdA en LokaalHengelo hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Wat vindt het college van de voorgenomen sluiting van HeArtgallery per 1-1-2020?

2. Is het college met ons van mening dat HeArtGallery de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de professionele beeldende kunst in Hengelo?

3. Is het college bereid met HeArtGallery het gesprek aan te gaan om te zoeken naar mogelijkheden HeArtGallery voort te zetten? En daartoe een voorstel aan de raad voor te leggen?

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners