BurgerBelangen Hengelo

Jeffrey Scholten, Raadslid

Wie ben ik?

Ik ben Jeffrey Scholten, 37 jaar en vader van 4 kinderen. Naast politiek houd ik mij in mijn dagelijks leven bezig met het geven van voetbaltrainingen, hardlopen en volg ik met veel interesse de ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën en oplossingen. Ik heb als inwoner van Hengelo een brede interesse en mening over alles wat er speelt in onze stad.

Wat wil ik bereiken?

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de binnenstad, maar hoe vaak ben je daar nu? Ik wil dat er meer aandacht gaat naar de woonwijken. Samen met de wijkbewoners moet er op regelmatige basis gekeken worden naar wat er goed gaat, maar ook naar dingen die beter kunnen. Zo moet er meer aandacht komen voor verkeersoverlast, afvaldumping en groenvoorzieningen in de wijken. Er moet meer budget beschikbaar worden gesteld voor initiatieven vanuit de wijk.

Als vader van jonge kinderen vind ik het belangrijk dat mijn kinderen voldoende bewegen. Maar ook ouderen moeten uitgenodigd worden om te gaan bewegen. Ik zou graag zien dat er in woonwijken meer speelvoorzieningen, sportveldjes, fitness-tuins en andere voorzieningen voor jong en oud komen om bewegen te stimuleren.

Verkeersveiligheid heeft ook mijn aandacht. Ik hou mijn hart soms vast als ik weer auto’s zie rondscheuren door de wijk. Je kind zal maar net de weg oversteken en worden geschept. Er moeten meer gescheiden fietspaden en veilige oversteekplekken komen, maar ook meer snelheidscontroles en andere échte snelheidsbeperkende maatregelen in woonwijken.

Als duurzame ondernemer staat een beter milieu natuurlijk bovenaan mijn agenda. Wij moeten met zijn allen bijdragen aan een duurzame toekomst voor de huidige en toekomstige generaties. Het isoleren van een woning, het aanschaffen van zonnepanelen of een warmtepomp is niet voor iedereen te betalen. Helaas worden nu vaak overhaaste beslissingen genomen die een enorme impact hebben op onze leefomgeving. Denk aan windmolens en zonneparken. Kijk eerst naar het plaatsen van zonnepanelen op daken en plaats windmolens geclusterd in windrijke gebieden, dus niet in Hengelo. Daarbij vind ik dat het bedrijfsleven een veel grotere bijdrage moet leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Nu komt de rekening terecht bij onze inwoners, terwijl de zware industrie verantwoordelijk is voor het grootste deel van de vervuiling.