BurgerBelangen Hengelo

Tonny Noordman, Raadslid

Mijn naam is Tonny Noordman. Ik woon al ruim 43 jaar in de Nijverheid. Ben altijd betrokken geweest bij deze buurt.
Veiligheid, leefbaarheid (onderhoud van straten, trottoirs en groen) en betaalbare woningen is voor mij erg belangrijk.
Daardoor ben ik 25 jaar lid geweest van BewonersOverleg de Nijverheid (BON).

Een aantal jaren geleden ben ik betrokken bij het voornemen van de gemeente Hengelo om de Nijverheid aardgasvrij te maken. BON mocht meepraten over de verduurzaming van de warmtevoorziening. In de praktijk viel dit meepraten en meedenken nogal tegen. De gevolgen van een besluit dat door de gemeenteraad wordt genomen heeft vaak verstrekkende gevolgen. En soms een erg ongunstig besluit.
Zelf had ik nooit iets met de lokale politiek te maken gehad. Toen ik me er in ging verdiepen, werd ik meer en meer enthousiast. Zo zeer dat ik uiteindelijk betrokken raakte bij BurgerBelangen. Ik ontdekte hoe belangrijk de gemeentepolitiek is, hoe tastbaar de besluiten zijn voor de inwoners en hoeveel invloed deze daarop kunnen hebben.
Nu sta ik bij de verkiezingen van 16 maart 2022 op de negende plek van de kieslijst van BurgerBelangen.

Wat wil ik bereiken voor de gemeente Hengelo?

De komende vier jaar hoop ik meer mensen enthousiast te maken voor de lokale politiek. Want alles wat in het stadhuis wordt besproken, raakt de inwoners. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de zware taken waar deze gemeente voor staat en er alles aan doen dat Hengelo een stad blijft waar alle mensen graag willen leven en werken.
Betrokkenheid van elke inwoner is hiervoor heel belangrijk. Dat kan alleen als ze het gevoel hebben dat ze ook gehoord worden en waar nodig en mogelijk iets kunnen veranderen. Ik wil me graag inzetten voor een meer toegankelijk bestuur.